Hrvatska poljoprivredna komora – izbori za Skupštinu

U Skupštinu se bira najviše 131 član, iz 21 izborne jedinice određene po područjima županija i Grada Zagreba, i to predstavnici dvije izborne skupine:
1. obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG),
2. ostalih subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerenstvo za provođenje izbora MPRRR glasačke će listiće dostaviti poštom svim članovima Komore upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nakon objave lista kandidata 19. listopada 2009. godine, a najkasnije do 02. studenog 2009. godine, isključivo na adresu navedenu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Popis birača objavit će se, sistematiziran po izbornim jedinicama, na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te na internetskim stranicama i u prostorijama ureda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i Hrvatske poljoprivredne agencije, do završetka izbora.

Popunjeni glasački listići moraju se dostaviti Povjerenstvu poštom do 27. studenog 2009. godine do 16:00 h, na adresu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Izborna promidžba počinje danom objave prihvaćenih kandidata, 19. listopada u 16:00 h, a završava posljednjeg dana određenog za dostavu glasova, 27. studenog 2009. godine u 16:00 h.

Službeni rezultati objavit će se nakon odlučivanja o svim prigovorima podnesenim u zaštiti biračkog prava, odnosno proteka rokova za njihovo podnošenje.

Izborna pravila

PRILOZI IZBORNIM PRAVILIMA – OBRASCI

PRILOG 1.1. – Obrazac prijedloga kandidata za člana Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (1. Skupina – OPG)
PRILOG 1.2. – Obrazac prijedloga kandidata za člana Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (2. Skupina – Ostali subjekti)
PRILOG 2.1. – Obrazac za potpise birača u postupku kandidiranja (1. Skupina – OPG)
PRILOG 2.2. – Obrazac za potpise birača u postupku kandidiranja (2. Skupina – Ostali subjekti)
PRILOG 3.1. – Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (1. Skupina – OPG)
PRILOG 3.2. – Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (2. Skupina – Ostali subjekti)
PRILOG 4. – Obrazac za podnošenje prigovora

Odluka o raspisivanju prvih izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 30/09) Vlada Republike Hrvatske

Pripremi za ispis