Međunarodni jesenski sajam u Gudovcu

 

17. JESENSKOG MEĐUNARODNOG BJELOVARSKOG SAJMA
11. – 13. rujna 2009.

PETAK, 11. rujna 2009. godine

 9.00 sati    –   Otvorenje Sajma za posjetitelje

9.50 sati    –   Nastup HORKUD – a „Golub“

10.00 sati    –   Svečano otvorenje Sajma

10.00 sati    –   UNIKOMERC d.o.o. – Seminar Mala sajamska dvorana

10.30 sati    –   Revija zaprega – Prostor za predvođenje

10.30 sati    –   Dodjela priznanja uspješnim stočarima u 2008. godini

                                                                                        Prostor za predvođenje

10.50 sati    –   Obilazak Sajma

13.00 sati       Predstavljanje i predvođenje izvornih pasmina goveda

                – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

 

14.00 sati    –   Predvođenje i ocjena konja Prostor za predvođenje

14.00 sati    –   Predvođenje i ocjena izložbenih goveda uz komentar sudaca

               – Aukcijska dvorana / Prostor za predvođenje

14.00 sati    –   Ocjena svinjogojstvo Prostor uz boksove u kojima su svinje

18.00 sati    –    Zatvaranje Sajma za posjetitelje

NEDJELJA 13. rujna 2009. godine

8.00 sati   –  Ocjena rasplodnih junica za aukcijsku prodaju – Aukcijska dvorana

9.00 sati   –   Otvorenje Sajma za posjetitelje

10.00 sati  –   Stručni prikaz i proglašenje nagrađenih grla u konjogojstvu

                                       – Prostor za predvođenje

10.00 sati   –   CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE

Predavanje: Program križanja- Velika sajamska dvorana

10.00 sati  –   HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

Predavanje:Operativni program ovčarstvo-kozarstvo 

Mala sajamska dvorana

11.00 sati   –  Nastup KUD-a

 11.30 sati  –   Stručni prikaz i proglašenje nagrađenih grla u govedarstvu

Prostor za predvođenje

 

12.00 sati  –   SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE

Predavanje:Svinjogojstvo – Velika sajamska dvorana

13.00 sati      Aukcijska prodaja rasplodnih junica

 –Aukcijska dvorana / Vanjski prostor za predvođenje

14.00 sati   –   PČELARSKA UDRUGA BILOGORA, BJELOVAR

Predavanje: Pčelarstvo – Velika sajamska dvorana

18.00 sati   –   Zatvaranje Sajma

SAJAM JE OTVOREN ZA POSJETITELJE SVAKODNEVNO
OD 9.00 DO 18.00 SATI

 

SUBOTA, 12. rujna 2009. godine

Dan Virovitičko-podravske županije

  9.00 sati    –   Otvorenje Sajma za posjetitelje

 9.30 sati   –   Ocjena i predvođenje ovaca i koza

 – Aukcijska dvorana / Prostor uz boksovima

10.00 sati      Nogometni turnir «GUDOVAC 2009» – igralište NK «Lasta» Gudovac

10.00 sati    –   HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

Predavanje: Mlijeko hrvatskih farmi  – Velika sajamska dvorana

                         

10.00 sati   –   LOLITA d.o.o.

Predavanje:1.: Primjena HACCP orijentiranih planova na farmama krava za proizvodnju mlijeka

–  Mala sajamska dvorana

Predavanje: 2.: Kritične kontrolne točke u području mužnje krava

–  Mala sajamska dvorana       

10.30 sati      Predstavljanje Virovitičko-podravske županije12.30 sati   –  Kup mladih uzgajivačaAukcijska dvorana / Prostor uz boksovePaviljon 8

 

12.00 sati   –   GRAD BJELOVAR 

Predavanje: Stvaranje županijske marke voća i povrća

Velika sajamska dvorana

12.00 sati   –     Nastup KUD – a  Otvorena pozornica

13.00 sati   –    Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u svinjogojstvu

– Aukcijska dvorana

14.00 sati   –   Natjecanje u vožnji kočijama – Otvoreni prostor

14.00 sati   –   GUMEX EKO

Predavanje: Francuske mesne pasmine – sustav KRAVA-TELE

Mala sajamska dvorana

14.00 sati     HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNA ERGELA LIPIK – Predavanje: Identifikacija i registracija kopitara u RH i pravila uzgoja- Velika sajamska dvorana

14.00 sati   – Prikaz i proglašenje najbolje ocijenjenih grla u ovčarstvu i kozarstvu

Aukcijska dvorana

15.00 sati   Podjela priznanja uzgajivačima peradi i pčela

Izložbeni prostor udruge uzgajivača matica pčela

15.00 sati  – Natjecanje zaprega – vožnja između čunjeva –Otvoreni prostor

18.00 sati   –   Zatvaranje Sajma za posjetitelje

godovac.jpg

Područni odjel Bjelovarskobilogorske županije,
                                                             Josip Komljenović, dipl. ing. agr.,
                                               viši stručni savjetnik


 

Pripremi za ispis