Pregled gnojidbenog pokusa lubenica

Započelo je razgovorom Sanje Biškup iz Petrokemije i Jure Lubine iz HZPSS-a. Sanja je predložila Lubinu da postavi gnojidbeni pokus lubenica.Pokus je postavljen u 4 varijante, a na incijativu kolege Lubine uvrštena je i 5-ta varijanta. Sve varijante su gnojene NPK gnojivom različitih kombinacija: 

Varijanta 1 s kombinacijom 7:14:21,

Varijanta 2  s kombinacijom 7:20:30,

Varijanta 3 nije gnojena.

Vvarijanta 4 s kombinacijom 10:30:20.

Varijanta 5 sa kombinacijom 7:14.21 uvećana za 50%  u odnosu na varijantu 1.

Pokus je postavljen na krčevini gdje je prethodno napravljena analiza tla. Sorta lubenice ELETTA je zasađena 08.05.2009.                                                                                                     

Sve tehnološke operacije su odrađivane prema planu pokusa i prilikom tog promatranja su vidljive razlike po uzrastu i prirodu, posebno uspoređujući gnojene varijante s negnojenim. Plodovi će uskoro dozrjeti za berbu.

Po završetku berbe i obrade pokusa bit će te upoznati sa rezultatima.

                                            HZPSS, Područni odjel  Dubrovačko-neretvanske županije

mr.sc. Jure Lubina, viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis