Ramullaria collo – cygni

Obilaskom polja žitarica na području Karlovačke županije u vrijeme klasanja utvrđeni su na ozimim ječmovima  simptomi gljivične bolesti Ramullaria collo- cygni. Bolest još nema službeni hrvatski naziv. Uzorci su pregledani u Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH i potvrđeno je da se radi o navedenoj bolesti. Prema podacima Zavoda bolest je prvi put na teritoriju Republike Hrvatske zabilježena 2005. godine na ozimom ječmu na području Nove Gradiške, od kuda se dalje širila.

Prvi simptomi bolesti primijećeni su na početku klasanja. Bolest karakteriziraju pjege smeđe do crne boje. Veličina pjega je od 0,5 do 3 mm, a okružene su žutom zonom. Bolest se naglo širila kad su nakon kišnog razdoblja uslijedile visoke temperature. Simptomi su se najprije javili na zastavici, a potom na ostalim listovima, stabljici, osju, a ponegdje i na pljevicama. Gljiva stvara toksine što je dovelo do brzog sušenja listova.

Prema podacima Zavoda za zaštitu bilja, usjevi su najosjetljiviji na ovu bolest od početka klasanja, što je bio slučaj i na našem terenu, a povoljni uvjeti za širenje bolesti su kad je vrijeme toplo, a jutarnja rosa se dugo zadržava. Izvor zaraze mogu biti zaraženi biljni ostaci, zaraženo sjeme, te pirika i samonikli ječam, od kuda se zaraza širi na zdrave usjeve.

Kao preventivne mjere zaštite preporučuje se: širi plodored koji isključuje njegove domaćine, suzbijanje pirike i ostalih korova domaćina, te sjetva nezaraženog sjemena. Izravne mjere suzbijanja uključuju tretiranje sjemena, te folijarnu primjenu fungicida od početka klasanja do početka cvatnje. Provedena su brojna istraživanja suzbijanja ove gljivične bolesti sa fungicidima koji imaju dozvolu za primjenu u žitaricama na teritoriju Republike Hrvatske. Većina fungicida nema zadovoljavajuću djelotvornost, a prema prvim dobivenim rezultatima Zavoda dobru djelotvornost imaju fungicidi na osnovi strobilurina primijenjeni u kombinaciji sa triazolima (Amistar 250 SC, Amistar extra 280 SC), te propiokonazol u kombinaciji sa tebukonazolom (Prosaro 250 EC).

Ramullaria collo-cygni je bolest koja nas je ove godine iznenadila, a zbog dužeg kišnog razdoblja koji je nastupio u periodu klasanja brzo se proširila i nismo uspjeli provesti adekvatna zaštita. Pošto je zaraza zabilježena na našem području i u  idućoj sezoni možemo očekivati pojavu ove bolesti. 

Zaraza_na_osju.JPG
Zaraza na osju

pocetni_simptomi_bolesti_na_listu.JPG
Početni simptomi bolesti na listu
jako_zarazen_usjev.JPG
Jako zaražen usjev
simptomi_na_zastavici_nakon_razvoja_bolesti.JPG
Simptomi na zastavici nakon razvoja bolesti
Pripremi za ispis