Dani dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu

U prostoru velike vijećnice Općine Donji Kraljevec održana su stručna predavanja:

1. Postaju li načela biološko-dinamičke poljoprivrede okosnica poljoprivredne politike EU-a i što može očekivati Hrvatska? – predavač dr. sc. Darko Znaor,

2. Stanje ekološke poljoprivrede u RH i mjere ruralnog razvoja – predavač Tomislav Petrović, dipl. ing. agr., načelnik Odjela za ekološku i integriranu poljoprivredu pri MPRRR-u.

3. Biodinamika i znanost – put u budućnost – predavač Matjaž Turinek, dipl. ing. agr., Fakulteta za biosistemske vede Maribor.

U subotu, 6. lipnja 2009. održana je izložba biološko dinamičkih proizvoda i pripravaka koji su prodavani na štandovima velikom broju zainteresiranih posjetitelja.

Održana su i stručna predavanja:

1. Ritam i zdravlje – Adrijana Višnjić-Jević,

2. Društvena kriza i Rudolf Steiner – dr. Andrej Fištravec,

3. Nastojanja Rudolfa Steinera u stvaranju organske umjetnosti – Vida Talajić-Čuletić i Mario Čuletić.

mr. sc. Marija Ševar
načelnica Odjela za integriranu i ekološku poljoprivredu
Ured ravnatelja HZPSS-a

 

 

Pripremi za ispis