Dobrim savjetom do uspjeha

HZPSS ima stručnjake kojima je zadovoljstvo da mogu svojim znanjem i iskustvom pomoći našim poljoprivrednicima, ali i ostalima, kako davanjem savjeta i preporuka, tako i pravovremenih informacija. Sve to je sa ciljem postizanja što većih prinosa dobre kvalitete, a samim tim i povećanjem zarade.

U četvrtak 14. svibnja 2009. godine svoje znanje i iskustvo, načelnik odjela za mehanizaciju HZPSS-a Ivo Juras, dipl. ing. arg. u pratnji stručnog savjetnika za mehanizaciju Đure Cerovčeca, dipl. ing. agr., podijelio je sa poljoprivrednicima Općine Nijemci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Posjećena su dva OPG-a koja se bave ratarskom proizvodnjom i jedno isključivo stočarsko, koje se bavi uzgojem krava i proizvodnjom mlijeka.

OPG Marka Šibalića bilo je prvo po redu koje smo posjetili. Nakon srdačnog prijema razgovor je krenuo u smjeru savjeta za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije točnije pluga premetnjaka, jer se gospodarstvo prije dva tjedna ponovilo sa snažnim i močnim traktorom John Deere, a on iziskuje adekvatne priključne strojeve, a ovi dosadašnji su premali i mora ih se zamijeniti. Tu kupovinu će im uvelike olakšati država preko modela kapitalnih ulaganja i povrata dijela investicije. Pregledali smo sve strojeve i zaključili da se s njima dobro gospodari, ali na žalost nisu dimenzionirani za tako snažan traktor. Vrijeme je brzo proteklo, a mi smo dogovorili posjet i drugom gospodarstvu.

Par stotina metara dalje, na izlazu iz Nijemaca prema Podgrađu niknula je nova farma muznih krava vlasnika Đure Đuraševića. Farmu je napravio uz pomoć kredita HBOR-a, a preko Operativnog programa za razvoj govedarstva u RH. Objekt je potpuno završen, ali je problem sa nabavkom junica, pa je objekt polupun. Međutim, našeg gazdu ne napušta optimizam i vjeruje da će mu u rješavanju tog problema pomoći svi oni koji imaju nadležnosti i moći da se taj problem pozitivno riješi. Pregledom objekta moglo se vidjeti da je održavan i uredan. Izmuzište je primjerno, kao i higijena u čitavom objektu. Količina hrane je dostatna i za veći broj grla, ali hektara nikad dosta. Nakon svega viđenoga dane su upute i smjernice kojim putem bi gospodarstvo u budućnosti trebalo ići. Na gospodarstvu radi mlađi nasljednik pa budućnost i perspektiva nisu upitni.

Kao što je bilo i dogovoreno za kraj smo posjetili OPG Stjepana Nikolića iz Donjeg Novog Sela, sela udaljenog 4 km. od Nijemaca. Stjepan nas je dočekao na svom dvorištu pripremajući prskalicu za rad. Odmah smo uz njegovu pomoć obišli sve objekte i pregledali sve strojeve. Došlo se do zaključka da su strojevi u vrlo dobrom stanju, redovno održavani i adekvatno spremljeni (garažirani). Mehanizacija je kompletna obzirom da se bavi ratarskom proizvodnjom na 160 ha. (pšenica, soja, šećerna repa). Nakon pregleda strojeva krenuli smo u obilazak polja. Stjepan (Stipa) nam je rekao da poštuje plodored i da je zadovoljan sa prinosima koji su među većima u ovom kraju. Pridržava se savjeta struke, a pogotovo onih vezanih za agrotehniku. Prati svu dostupnu literaturu i koristi se računalom i internetom i u toku je što se tiče cijena njegovih proizvoda i svih dostignuća vezanih za poljoprivredu. Sva ta znanja je prenio u praksu što se vidi u besprijekorno obrađenim njivama. Obišli smo cijeli „atar“, a posebno smo pregledali njive koje Stjepan obrađuje. Brojali smo sklopove, utvrđivali stanje usjeva, odredili termin zaštite (mehanička i kemijska), prihranu umjetnim gnojem. Sve je bilo u najboljem redu, a uz preporuku načelnika Ive Jurasa, Stjepan je počeo ozbiljno razmišljati i o navodnjavanju, jer je to sigurno budućnost naše poljoprivrede.

Nakon iscrpnog obilaska vratili smo se u dom Nikolićevih, malo se osvježili i okrijepili i nastavili s razgovorom o perspektivi i budućnosti kako našeg domaćina, tako i hrvatske poljoprivrede u cjelini. Razmjena mišljenja je protekla u prijateljskoj atmosferi, a dotaknute su različite teme. Sretni i zadovoljni završili smo još jedan radni dan na terenu, u nadi da trud nije uzalud i da su savjeti pali na plodno tlo.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.,stručni savjetnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis