Prognoziranje pojave krumpirove zlatice

Za prognozu krumpirove zlatice važno je zabilježiti prvu pojavu kornjaša i dinamiku njegova izlaženja. U praksi je dostupan model SIMLEP3, koji izračunava dinamiku populacije odraslih zlatica, od trenutka prvih odloženih jaja do pojave starijih ličinki. Taj model zahtijeva točan datum nalaženja prvih odloženih jaja zlatice. S pomoću novog modela SIMLEP1-Start može se predvidjeti taj dan jer je nalaženje prvih odloženih jaja na površinama pod krumpirom u korelaciji s pojavom kornjaša zlatice i njihova izlaska iz mjesta prezimljenja.

Krumpirova zlatica prezimljava u tlu kao odrasla jedinka. Početak prezimljavanja pod izravnim je utjecajem različitih okolišnih uvjeta, kao što su kvaliteta hrane, temperatura zraka i osobito dužina dana. Kada se dužina dana, koncem kolovoza do sredine rujna, smanji na 10 sati i manje, odrasle zlatice polaze u potragu za pogodnim mjestima za prezimljenje.

Dubina na kojoj će prezimiti kornjaši krumpirove zlatice dakako ovisi o tipu tla. U pjeskovitom tlu može ih se naći između 35 i 120 cm dubine. U glinastom tlu nalaze se između 5 – 15 cm dubine, a najveći broj kornjaša zlatice prezimi na 20 do 40 cm dubine.

Dubina prezimljavanja utječe na postotak smrtnosti jedinki tijekom dijapauze. Imago krumpirove zlatice može preživjeti duže razdoblje kada je temperatura tla – 4 ºC. Padom temperature tla, smanjuje se i postotak prezimljenih jedinki. Tijekom jakih zima šanse za prezimljavanje krumpirove zlatice manje su negoli tijekom blagih zima.

Dužina prezimljavanja, tj. dijapauza, krumpirove zlatice traje 7 – 8 mjeseci. Imago napušta tlo u travnju ili svibnju, što se vremenski poklapa s fazom nicanja krumpira. Čimbenik o kojem ovisi izlazak krumpirove zlatice iz dijapauze jest temperatura tla.

Od 2002. godine ZEPP (Die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz) – Središnji njemački ured za pomoć u donošenju odluka i programe zaštite bilja, postavio pokuse o prezimljavanju krumpirove zlatice.

Cilj pokusa bilo je razvijanje modela za prognoziranje prve pojave kornjaša krumpirove zlatice.

Za pokus je rabljena plastična kanta 25 – 30 cm dubine, ukopana u tlo i napunjena zemljom. Kornjaš krumpirove zlatice krajem kolovoza i početkom rujna ulazi u zemljane trapove, u kojima se može promatrati odvijanje dijapauze. U proljeće su trapovi dnevno kontrolirani a broj nađenih jedinki zabilježen. Potom su uspoređeni dobiveni podatci s podatcima kontinuirano mjerenih temperatura tla na 20 cm dubine.

SIMLEP1-Start ispitan je u njemačkim pokrajinama Rheinland-Pfalz (2007. – 2008.), Niedersachsen, Brandenburg i Sachsen (2008.). Rezultati su u pokrajini Rheinland-Pfalz vrlo dobri, a u ostalim pokrajinama zadovoljavajući. Tijekom 2009. planira se nastaviti istraživanja uz prilagodbu prognoznog modela uvjetima regija.

Tijekom 2009. SIMLEP1-Start rabit će se kao verzija sa savjetnike ISIP-a (Informacijskog sustava za integriranu proizvodnju) i može se primjenjivati kao službena preporuka za aktivnosti prognozne službe.

Dr. Paolo Racca i Kristina Falke
ZEPP, Bad Kreuznach
Časopis DLG Mitteilungen 4/2009

Prevela:
mr. sc. Marija Ševar

Pripremi za ispis