Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH

Globalni cilj APCP-a je zaštita Dunavskog sliva i Crnog mora od onečišćenja koje potječe iz poljoprivredne proizvodnje. Nacionalni razvojni cilj APCP-a je provođenje i poticanje prihvatljive poljoprivredne prakse u skladu s normama koje određuje „Nitratna Direktiva“ EU. Na taj način projekt će direktno utjecati na smanjenje zagađenja. Osim toga, cilj projekta je i usvajanje „dobre poljoprivredne pakse“ tj. najboljih postupaka u proizvodnji pri čemu se zaštitno djeluje na tlo, vodu, zrak i životinje, a ujedno se povećavaju kvaliteta i dobit.  U okviru te aktivnosti projekt će financirati izlazak brošure „Načela dobre pljoprivredne prakse“ koju je izradio ekspertni tim na čelu s ravnateljem HZPSS-a dr. sc. Ivanom Katalinićem, a koja će biti distribuirana svim aktivnim poljoprivrednicima u RH.

Primjena „dobre poljoprivredne prakse“ na gospodarstvu sve češće se i certificira. Za takve certifikate (npr. Global GAP) sve više su zainteresirane industrije i trgovački lanci jer se time kupcima garantira da je proizvod siguran za konzumiranje, proizveden u kontroliranim uvjetima te da je u procesu proizvodnje posebna pažnja posvećena zaštiti okoliša.

2009_04_14_1.jpg

Posebna mogućnost koju uvodi Projekt je investicijski fond koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Zainteresirani će moći predati zahtjev za sufinanciranje izgradnje platformi i opreme za skladištenje i distribucju gnojiva i pri tome omogućiti povrat 75% uloženih sredstava. To je idealna prilika za sve koji dugoročno planiraju proizvodnju jer će i dobivanje potpore u budućnosti ovisiti o tome dali proizvođač primjenjuje zadane agro-okolišne mjere.

2009_04_14_2.jpg

Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi provest će se na pokusnoj osnovi u tri odabrane županije – Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Varaždinskoj. Te su županije odabrane zbog velike gustoće stoke, koncentracije stočnih farmi srednje veličine, kao i oštećenja skladišta stajskoga gnojiva i infrastrukture za kontrolu kakvoće vode nastalih za vrijeme rata u nekim područjima. Projektni tim i procedure koje će se uvesti kroz projekt bit će, nakon ulaska u EU, temelj za uvođenjenovog zakonodavstva, ali i daljnje potpore na cijelom teritoriju RH.

2009_04_14_3.jpg

Tri osnovne komponente Projekta:

  1. Smanjenje onečišćenja vode i tla koje potiče od poljoprivrede – za provedbu ove komponente projekt je osigurao investicijski fond od 2,6 mil $ za izgradnju platformi za skladištenje gnojiva te pomoćne uređaje. Za investicijski fond moći će se natjecati farmeri sa 3 projektne županije.
  2. Primjena nacionalnih agro-okolišnih mjera – (Načela dobre poljoprivredne prakse, Nitratna direktiva); edukacija proizvođača o prihvatljivim postupcima; radionice; putovanja; pokusne plohe; dani polja.
  3. Provođenje kampanje za podizanje javne svijesti kojom bi se širile informacije o  koristima projekta te “dobroj praksi u poljoprivredi”

Za provedbu projekta ustrojena je Jedinica unutar MPRRR-a. Institucije partneri na koje se projekt oslanja su HZPSS, Agencija za potporu u poljoprivredi (RTSPP) te Hrvatske vode koje će vršiti analizu podzemnih i površinskih voda te bunara kako bi se došlo do točnih podataka o stanju zagađenosti te očekivanom utjecaju Projekta.

Za potrebe projekta u HZPSS-u su zaposlena tri savjetnika za gospodarenje nitratima, a u Agenciji za potporu u poljoprivredi 2 savjetnika za odobrenje investicija.

Kontakt podaci:

Ukoliko ste zainteresirani za dodatne informacije o projektu ili za korištenje sredstava investicijskog fonda molimo da kontaktirate:

MPRRR, Odsjek za koordinaciju projekata Svjetske Banke
Hrvoje Horvat, dr. vet. med.
Voditelj jedinice za provedbu projekta
tel.: 01/6106-728
e-mail: hrvoje.horvat@mps.hr

Područni odjel HZPSS-a Varaždinske županije
Gordana Brečak, dipl. ing. agr.
Savjetnik za gospodarenje nitratima u Varaždinskoj županiji
tel.: 042/211-175
e-mail: Gordana.Brecak@hzpss.hr

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
Savjetnik za gospodarenje nitratima
tel.: 032/830-127
e-mail: Katrin.Gnjidic@hzpss.hr

Područni odjel HZPSS-a Osječko-baranjske županije
Davor Antinac, dipl. ing. agr.
Savjetnik za gospodarenje nitratima
tel.: 031/820-159
e-mail: Davor.Antinac@hzpss.hr

Pripremi za ispis