Stručna ekskurzija

Naime, u Sloveniji Zakon o poljoprivredi određuje što je dopunska djelatnost, između ostalog određuje da je opseg dopunske djelatnosti ograničen dohotkom iz dopunske djelatnosti po punoljetnom članu gospodarstva, koji ne smije prelaziti 1,5 prosječne plaće zaposlenog u RS u prošloj godini ili 3 prosječne plaće na područjima uvrštenim u područja ograničenog gospodarenja.

edukacija_sir_slo_2.jpg

Jasnije rečeno, osnovna djelatnost je recimo uzgoj krava, a dodatna prerada mlijeka. Kao i npr. osnovna djelatnost voćarstvo, a registrirana dodatna djelatnost na domaćinstvu prerada voća u sok, ocat, vino ili sušenje voća. Tako se pojavio jedan novi oblik registriranja OPG-a, a da nije obrt ili poduzeće koji omogućava dohodovnu proizvodnju na domaćinstvu. Takova domaćinstva registriraju dodatnu djelatnost, te se registriraju u poreznoj upravi i oporezuju se prema Zakonu o porezu na dohodak.

Stručna ekskurzija u sastavu Višnja Magdić (prerada), Anđelka Pejaković (prerada sir), Nada Matić(prerada meso), Mijo Gašparović (ruralni razvoj, glavni snimatelj), Georg Gal (prerada voće, foto-dokumentacija) obišli su uz svesrdnu pomoć kolegica i kolega iz Kmetijske svetovalne službe Slovenije (na čemu im najiskrenije zahvaljujemo), od 11. – 13. ožujka 2009. godine slijedeće „kmetije“:

  1. Kmetija Blanka Arnečić – dopunska djelatnost pečenje kruha i gibanica. Dnevno proizvode 50 kruhova, 2 kg, krušna peć, cijena kruha 3 Eura.
  2. Kmetija Milica Bedrač – osnovna djelatnost uzgoj koza, dopunska djelatnost proizvodnja kozjih sireva, namaza i rolada.
  3. Kmetija Požegar – uzgoj svinja i proizvodnja grožđa, dopunska djelatnost, prerada i prodaja mesa i turističko gospodarstvo.
  4. Kmetija Čelofiga – osnovna djelatnost uzgoj svinja, dopunska djelatnost prerada mesa (sušeno, kobasice, …)
  5. Kmetija Podpečan – osnovna djelatnost proizvodnja mlijeka, dodatna djelatnost proizvodnja sira i seoski turizam.
  6. Turistična kmetija Tome – osnovna djelatnost uzgoj svinja i proizvodnja grožđa, dopunska djelatnost klaonica, prerada mesa i seoski turizam.
  7. Kmetija Erjavec – osnovna djelatnost voćarstvo i ratarstvo, dopunska djelatnost prerada voća u sok, ocat, vino, rakije, sušeno voće, čips od jabuke.
  8. Kmetija Petelin – osnovna djelatnost proizvodnja mlijeka (sin), dodatna djelatnost sir (mati).
  9. Kmetija Matić – osnovna djelatnost ratarstvo, dodatna djelatnost prerada voća i usluge prerade voća.
  10. Kmetija na Ravan osnovna djelatnost proizvodnja mlijeka, dodatna djelatnost sir.

Sva ova domaćinstva prošla su certificirano obrazovanje Kmetijske svetovalne službe, drže se osnova higijene prema HACCP normativima i što je najvažnije konkurentni su na tržištu, obzirom da proizvode vrhunski kvalitetne proizvode. Proizvode prodaju kod kuće, sajmovima, maloprodaji, školama, vrtićima i drugim „kmetijama“.

edukacija_sir_slo1.jpg

Prezentacija radne grupe predstavit će obilazak „kmetija“ 5. ožujka 2009. na manifestaciji „Proizvodi hrvatskog sela“, Zagreb, Bundek u sklopu okruglog stola „Prerada na domaćinstvu".

Područni odjel HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije
Georg Gal, dipl. ing. agr., stručni savjetnik VVV-a

Pripremi za ispis