Strojna mužnja ovaca

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dugi niz godina bavilo se je samo proizvodnjom janjadi, da bi se zadnjih desetak godina počelo baviti i proizvodnjom ovčjeg mlijeka. Ovčje mlijeko predaje Paškoj sirani, a prošle godine je predano oko 70000 litara. Mužnja se je do sada obavljala ručno, za čega je trebalo više radne snage i dugo je trajala.

Prošle godine Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo odlučilo se je za izgradnju izmuzišta za ovce, koje je ove godine završeno i pušteno u funkciju. Oprema u izmuzištu je Wesfalijeva, (2×24). U izmuzištu rade tri radnika, i za dva sata pomuzu oko 500 ovaca.

Uz izmuzište je montiran i sistem za napajanje janjadi, tako da janjad nakon popijenog kolostruma odmah prelazi na zamjenicu.

Plan ovog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je povećati proizvodnju mlijeka (selekcijom ovaca) i napraviti siranu, odnosno finalizirati svoju proizvodnju.

Područni odjel HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Tihana Bišćan, dipl. ing. agr., stručni savjetnik