Agrookolišne mjere – Starigrad – Paklenica

Obuka je održana u okviru projekta Phare 2005 – “Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi Sapard/Ipard programa u Republici Hrvatskoj“, koji financira EU.

Izgradnjom institucionalnih kapaciteta i podrškom provedbi SAPARD/IPA-RD programa u Hrvatskoj, predviđena je, između ostalog, potpora uvođenju agro-okolišnih mjera na pilot područjima Parka prirode Velebit, Parka Prirode Lonjsko polje i Zagrebačke županije.

Prva obuka se održala 20.veljače 2009., a druga, kao nastavak na prethodnu 13. ožujka 2009. u Starigradu – Paklenica

Svrha obuke bilo je predstavljanje općih uvjeta unutar agro-okolišne sheme te Načela dobre poljoprivredne prakse kao i mogućnosti koje će krajnji korisnici dobiti njihovom primjenom. Uvođenjem agrookolišnih mjera podupriru se aktivnosti usmjerene na očuvanje okoliša i unapređenje seoskog prostora.

Sudjelovanje u mjerama je dobrovoljno, a poljoprivrednicima koji se uključe u agrookolišni program i time prihvate dodatne zahtjeve prema okolišu, bit će osigurana naknada za eventualno izgubljen prihod i novonastale troškove.

Korisnici agrookolišnih mjera mogu biti poljoprivrednici, poljoprivredne zadruge, poljoprivredna poduzeća, nevladine udruge i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode.

Ugovori se sklapaju na rok od 5 godina, a potpora je predviđena po jedinici površine – hektaru.

Korisnici poljoprivredno – okolišnih mjera uz navedene poticaje po hektaru (dodatna plaćanja), ostvaruju i već postojeće poticaje temeljem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu u obliku izravnih plaćanja,a provedba počinje od 2010.godine.

Ciljevi mjere za Park prirode Velebit su:

 • spriječiti daljnje prorastanje grmlja i šumskog raslinja na travnjacima bogatim vrstama
 • očuvati i povećati postojeći broj vrijednih staništa na travnjacima koja su navedena u dodacima Direktive Vijeća o staništima (92/43/EEC)
 • spriječiti opadanje krajobrazne vrijednosti kao posljedice gubitka otvorenih krajobraza
 • zaštiti biološku raznolikost krša i krhke podzemne eko-sustave.

Podmjere su:

1. Košnja

 • košnja površine najmanje veličine od 0.5 ha
 • krčenje grmlja i niskog drveća kako bi bila omogućena redovita košnja
 • zabranjena primjena pesticida i mineralnih gnojiva
 • kosidbu je potrebno provoditi najmanje jednom godišnje
 • svu pokošenu biljnu masu treba pokupiti i ukloniti s travnjaka.

2. Ispaša

 • ispaša površine najmanje veličine od 2ha
 • krčenje grmlja i niskog drveća kako bi bila omogućena redovita ispaša
 • zabranjena primjena pesticida i mineralnih gnojiva
 • obavezna gustoća stočnog fonda: od 0.2-1.0 UG/ha
 • trajanje obavezne ispaše: najmanje 80 dana
 • ispašu mora nadzirati pastir

Agrookolišne mjere uvedene su u poljoprivrednu politiku EU kasnih ’80.-tih kao instrument potpore određenih poljoprivrednih postupaka koji pomažu u zaštiti okoliša i održavanju prirodnih obilježja područja, a od 1992. godine njihova provedba postala je obvezna za sve zemlje članice EU.

Stručnjaci predavači bili su:

 • Tugomir Majdak, dipl. ing. agr., Načelnik Sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU – MPRRR:,
 • Sanja Krnić, dipl. ing. agr. MPRRR;
 • Ian Condliffe, BSc Msc Cbiol – Vakakis
 • Andreja Čakija, dr. vet. med. – MPRRR.

Hrvoje Klarić, stručni savjetnik

 

 

Pripremi za ispis