4. susret vinara Šibensko-kninske županije

Susret vinara održat će se u Skradinu, u restoranu Visovac od 18 do 20 sati.

Program:   

sati

Predstavaljanje sponzora

18.00 – 19.00

Načela dobre poljoprivredna prakse, dr. sc. Ivan Danjek, HZPSS

19.00 – 19.30

Sustav kontrole zdravstvene ispravnosti hrane (HACCP), 
Damir Buntić, ing., RRA Šibenik

19.30 – 20.00

Proglašavanje pobjednika i dodjela diploma:
otvorena vina
– zatvorena vina

Područni odjel HZPSS-a Šibensko-kninske županije,
Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis