Prikaz rezidbe kruške vilijamovke

U organizaciji novoosnovane udruge Strojni prsten Radobojskih voćara održan je prikaz rezidbe kruške vilijamovke. Prikaz rezidbe vodio je prof. dr. sc.Tomislav Jemrić sa Zavoda za voćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu koji je na postojećem nasadu prikazao kako pravilno formirati uzgojni oblik. Prisutnima je ukazao na najčešće greške koje se rade kod same rezidbe.Budući da se radi o nasadu gdje se provodi integrirana zaštita bile su prisutne prof. dr. sc. Božena Barić i doc. dr. sc. Tanja Gotlin-Čuljak sa Zavoda za zoologiju Agronomskog fakulteta. Uz prisutne voćare i djelatnike HZPSS-a Područne službe Krapinsko-zagorske županije, kao gosti bili su djelatnici Područne službe Zagrebačke županije. Budući da uz postojeće nasade raste sve veći interes za podizanje novih, ovakav prikaz rezidbe svakako je dobrodošao.Također je za pohvalu susret kolega dviju susjednih županija gdje je bila prilika za upoznavanje, ali i razmjenu novih saznanja vezanih uz struku.

Područni odjel  HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije,
Sandra Majsec, dipl. ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis