Rezidba šljive u Daruvaru

 

Rezidbu je u ekstremno zimskim uvjetima održala kolegica Ljiljana Šepak, stručna savjetnica za voćarstvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

            I ova demonstracija predstavlja kontinuirani nastavak rada sa proizvođačima šljive na našem području kojih je još uvijek relativno malo.                                                                   

 Ozbiljniji rad sa proizvođačima započeo je prošle u suradnji sa našim bivšim kolegom savjetnikom Antom Marićem i kolegicom savjetnicom Ljiljanom Šepak na zimskoj rezidbi šljive u Daruvaru, nastavljeno je ljetnom rezidbom šljive koju je održala kolegica Ljiljana Šepak te stručnim predavanjima na „Danima šljiva“ u Siraču na temu izbora sortimenta, tehnologije uzgoja te prerade i plasmana šljive.

            Ove godine ciklus se ponavlja sa održanom zimskom rezidbom u voćnjaku u kojem se planira održati i ljetna rezidba, a završetak ciklusa biti će ponovo na „Danima šljiva“ gdje će se uz stručna predavanja ocijeniti i proizvedene šljivovice i druge voćne rakije.

            Demonstracijom rezidbe šljive privodi se kraju ciklus zimskih predavanja na području Ispostave Daruvar u okviru kojeg su u suradnji sa kolegicama i kolegama savjetnicima te kolegama iz tvrtki agrobiznisa održana 3 ratarska predavanja, 2 predavanja iz zaštite bilja (zaštita voćnjaka, zaštita vinograda i rad IPP službe) te 2 demonstracije rezidbe (lijeske i šljive) na kojima je do sada prisustvovalo 350 poljoprivrednih proizvođača.                                ž

  Ciklus predavanja završiti će predavanjem na temu „Mogućnosti iskorištenja mjera ruralnog razvoja te sredstava iz SAPARD i IPA-RD programa“ koje se u suradnji sa djelatnicima MPRRR za proizvođače sa područja Grada Daruvara, Grubišnog Polja i Garešnice planira održati u Daruvaru.

            Uz navedena predavanja kolegica stočarske specijalnosti održava 5 stočarskih stručnih predavanja pa su na taj način edukativnim radom obuhvaćene gotovo sve grane poljoprivredne proizvodnje zastupljene u većoj mjeri na području naše Ispostave.

            U nastavku ove godine na planu edukacije proizvođača namjerava se u okvire izložbe vina „Vinodar“ u Daruvaru održati „Demonstracija ispravnosti atomizera“ te stručna predavanja i okrugli stol, ljetna rezidba šljive i stručna predavanja u okviru „Dana Šljiva“, te „Demonstracija određivanja rokova berbe sorata jabuka našeg područja“ za naše proizvođače jabuke.

 

                                                Područna služba HZPSS-a, Bjelovarsko-bilogorske županije,
Vlado Bistrović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis