Natječaj za Izbor najboljih savjetnika HZPSS-a za 2008. godinu

Poštovani korisnici savjetodavnih usluga HZPSS-a,
Poštovani kolegice/kolege i poslovni partneri HZPSS-a,
Poštovani kolegice/kolege stručni suradnici, savjetnici i viši stručni savjetnici, rukovoditelji Odsjeka, načelnici Odjela i djelatnici u Uredu ravnatelja HZPSS-a 

Pozivamo Vas da se i ove godine aktivno uključite u Natječaj za izbor najboljih savjetnika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu za 2008. godinu. Prigoda je to da se iskaže priznanje onim djelatnicima HZPSS-a koji, po Vašoj prosudbi, primjereno obavljaju zahtjevne i odgovorne zadaće poljoprivrednog savjetnika.

Usluge HZPSS-a namijenjene su širokom krugu korisnika: obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga proizvođača, poljoprivrednih zadruga, stručnih i državnih institucija, psolovnih subjekata i drugo. Na taj je način rad, stručnost i zalaganje poljoprivrednih savjetnika stalno pred okom javnosti. Izbor najboljih, velik je poticaj pojedincima za daljnji rad u našoj stručnoj instituciji, kao i zahvala za postignute rezultate u dosadašnjem savjetodavnom radu.

Ovogodišnji izbor za dodjelu priznanja, sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja, obavit će Povjerenstvo za dodjelu priznanja, na temelju provedenog javnog natječaja, uvažavajući sve pristigle prijedloge i argumente kojima se pojedini prijedlozi obrazlažu.

S osobitim poštovanjem,

                                                                                    Povjerenstvo za dodjelu priznanja
mr. sc. Ivka Veić
mr. sc.Dario Zagorec
Blaženka Mozer, dipl. inž. agr.
Gordana Dragun, dipl. inž. agr.
Katica Maras, dipl. inž. agr.


Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Povjerenstvo za dodjelu priznanja

        Na temelju Pravilnika o dodjeli priznanja, raspisuje se

J A V N I        N A T J E Č A J

kojim se prikupljaju prijedlozi za priznanja za izniman uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju u 2008. godini, u slijedećim kategorijama:

  • životno djelo u poljoprivrednom savjetovanju (dodjeljuje se jedno priznanje),
  • izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju (dodjeljuje se pet priznanja),
  • doprinos u provedbi programa razvoja poljoprivrede i sela Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (dodjeljuje se jedno priznanje),
  • suradnju s Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu (dodjeljuje se jedno priznanje).

            Prijedloge, sa naznakom kategorije priznanja i pisanim obrazloženjem prijedloga, mogu uputiti svi korisnici savjetodavnih usluga HZPSS-a, svi djelatnici HZPSS-a: vježbenici, Viši stručni savjetnici, stručni savjetnici i suradnici, rukovoditelji Odsjeka, načelnici Odjela i djelatnici u Uredu ravnatelja te pojedinci, udruge, zadruge, poslovni subjekti, državne i stručne institucije u poljopriovrednoj djelatnosti.

            Povjerenstvo za dodjelu priznanja za uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju, sa zadovoljstvom će uvrstiti u razmatranje sve pisane prijedloge koji pristignu najkasnije do 3.travnja 2009. godine na adresu:

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Povjerenstvo za dodjelu priznanja
PP 150
Fra Andrije Kačića Miošića 9/III
10000 ZAGREB 

Prijedlozi se mogu uputiti i putem faxa na broj: 01/4882-701, ili putem e-maila: hzpss@hzpss.hr

Pripremi za ispis