Programi, projekti i mjere u poljoprivredi Varaždinske županije u 2009. godini

Osim izravnih potpora postoje još i institucionalne potpore kojima se sufinancira rad državnih institucija, te razvoj poljoprivrednih udruga i zadruga.

Pravo na poticaj imaju : obiteljska gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.Korisnik poticaja mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, poticaj može iskoristiti samo za proizvodnju na području Varaždinske županije.Također, korisnik poticaja mora priložiti potvrdu Grada ili Općine o podmirenju svih obveza prema istima.

Varaždinska županija sufinancira slijedeće programe, projekte i mjere:

 1. Program okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na obiteljskim gospodarstvima i to:
  -2500,00 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog u svrhu povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu, s time da najmanja poticana površina iznosi 0,25 ha u jednom komadu.
  -3500,00 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela kupnjom ili zamjenom sa susjednim poljoprivrednim zemljištem
 2. Program podizanja dugogodišnjeg nasada
  Subvencionirat će se kupnja minimalno 1000 komada sadnica bijelih sorata ili 800 komada sadnica crnih sorata grožđa, a iznos subvencije je 4 kuna za certificirani materijal( plava etiketa) i 3,5 kuna za standardni materijal ( žuta etiketa).
  Subvencionirat će se slijedeće voćne sadnice:jabuka, lijeska, trešnja, višnja, šljiva, kruška, kruška viljamovka breskva nektarina, malina, kupina ribiz, jagoda, orah cijepljeni.Iznosi subvencija kreću se od 5,00 do 30,00 kn.
  Subvencionirat će se kupnja i sadnja aromatičnog bilja. Pr lavanda minimalno 1500 kom , iznos 1,50 kn/kom.
 3. Program subvencioniranja analize poljoprivrednog zemljišta
  Sufinancirat će se analiza poljoprivrednog zemljišta u iznosu od čak 85%.Preostali dio iznosa snose naručioci analiza.Minimalna površina za analizu tla iznosi 0,20 ha i pojedini proizvođač (korisnik usluge) ima pravo na 8 analiza godišnje.Temeljem analize tla i preporuke ovlaštenog laboratorija i HZPSS-a, financira i kupnju kalcijevog karbonata za odkiseljavanje tla.
 4. Program proizvodnje mlijeka i mesa „MILKO VŽ“
  Cilj mu je zaustaviti daljnji pad broja krava i povećanje proizvodnje mlijeka , održanje krajobraza, ostvarivanje dodatnog izvora prihoda i zadržavanja ljudi u ruralnim područjima.
  U taj program spada:
  – ishođenje projektne dokumentacije
  – subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava
  – školsko mlijeko
 5. Program poticanja i razvoja pčelarstva
  Uspostavom službe motrenja medenja na izravan način pomaže se pčelarima u dobivanje informacija i podataka o medenju na pojedinim kontroliranim područjima.U suradnji sa pčelarskim društvima Varaždin i Ludbreg provodi se program liječenja i suzbijanja varoze i nozemoze kod pčelinjih društava.
 6. Podrška proizvodnji povrća i cvijeća
  Podizanje novih i modernizacija postojećih plastenika i staklenika sufinancirat će se u visini od 25% od uloženih sredstava ( uključujući i PDV) i maksimalno 25 000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.Sufinancirat će se nabava novih staklenika i plastenika ( sa i bez sustava za navodnjavanje i grijanje), nabava novih sustava za grijanje i navodnjavanje, ( modernizaciju) postojećih plastenika i staklenika, nabava dvostruke folije za postojeće plastenike.
 7. Zaštita proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim ugledom i jamstvenim žigom
  Cilj je zaštita prehrambenih proizvoda, čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerada te podneblja iz kojega dolaze, a koji su zbog toga na posebnom glasu, ne samo na domaćem , nego i na međunarodnom tržištu. To su:
  – Purek z Bednje
  – Varaždinsko zelje
  – Varaždinski klipić
  – Zagorska mlada junetina
  – Prosta trnovečka makovnjača
  – Bučino ulje Varaždinske županije
  – Ludbreški cvijet
  Varaždinska županija sufinancira provođenja registracijskih postupaka u svrhu zaštite pojednih poljoprivrednih proizvoda.
 8. Program razvoja svinjogojske proizvodnje “ PIGI-VZ“
  Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i razvoju svinjogojstva Tu spada:
  – sufinancioniranje tečaja za umjetno osjemenjivanje
  – ishođenje dokumentacije u svrhu operativnog programa
 9. Projekt unaprjeđenja razvoja kozarstva na obiteljskim farmama
  Zbog podužeg uzgoja koza u zatvorenom sistemu( rasplod samo unutar Hrvatske) pokrenut je projekt u kojem Varaždinska županija sa Udrugom uzgajivača koza i ovaca Varaždinske županije sufinancira uvoz rasplodnog materijala ( jarčevi, umjetno osjemenjivanje) iz drugih zemalja u svrhu smanjenja uzgoja u srodstvu.
 10. Ekološka poljoprivreda
  Projekt ima cilj smanjenje ulaznih troškova obiteljskih gospodarstava u kontroli i ishođenju certifikata ekološkog proizvođača.
 11. Projekt subvencioniranja opremanja objekata za proizvodnju
  Troškovi opremanja objekata za obradu, preradu i uskladištenje poljoprivrednih proizvoda subvencionirat će se u visini od 25% od uloženih sredstava ( uključujući PDV ili maksimalno 25000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu, do utroška predviđenih sredstava.Sufinancirat će se nabava preša za prešanje grožđa, naplavni filteri, boks palete za skladištenje i transport kupusnjača, blazine za kiseljenje kupusnjača, sadilica za presadnice, linije za sjetvu sitnog sjemena, muzni uređaji,stojnice za goveda,punionice meda, spremnici( cisterne) za čuvanje vina, oprema za rad uljare, sustavi za navodnjavanje.
 12. Projekt zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu
  Zaštitne mreže sufinanciraju se u visini od 25 % od uloženih sredstava ( uključujuću PDV) ili maksimalno 25 000,00 kn po hektaru poljoprivredne površine( vinogradi i voćnjaci).
 13. Osiguranje usjeva , nasada i rasplodne stoke
  Za osiguranje usjeva, nasada i rasplodne stoke( krave i bređe junice) Županija osigurava premiju osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj polici osiguranja ili ugovaratelju osiguranja po skupnoj polici plaća potporu u visini 25% troška zaračunate ukupne prenije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja.
 14. Županijski savez poljoprivrednih udruga
  U cilju pomoći udrugama iz područja poljoprivrede, pokrenut je projekt za ujedinjavanje poljoprivrednih proizvođača u krovnu organizaciju., tj Županijski savez poljoprivrednih udruga.U tu svrhu profesionalni tajnik u koordinaciji sa udrugama radi na kreiranju i realizaciji novih i postojećih programa od interesa za županiju. Time se otvara mogućnost sudjelovanja poljoprivrednika u projektima Europske unije koja svoja sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje plasira prvenstveno preko udruga.Varaždinska županija osigurava prostor za profesionalnog tajnika kao i njegovo plaćanje.
 15. Sufinanciranje marketinških aktivnosti
  Varaždinska županija sufinancira troškove zakupa sajmenog prostora( potpuno/ djelomično) u svrhu nastupa udruga sa područja županije na pojedinim specijaliziranim sajmovima i izložbama.

Područna služba HZPSS-a Varaždinske županije
Valerija Pokos Nemec, dipl.ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis