„Natura 2000 i agro-okolišna pitanja“.

Ova posljednja (četvrta u nizu) radionica (trening) posvećena je Naturi 2000. To je europska ekološka mreža područja za zaštitu prirode, a sastoji se od Posebnih područja zaštite (Special Areas of Conservation – SAC) i Područja posebne zaštite (eng. Special Protection Areas – SPA). Cilj mreže je osigurati dugoročni opstanak europskih najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa. O tome su govorili predavači iz Slovenije dr. sc. Boštjan Kos i Andrej Medved, dipl.ing.
Teme koje su razmatrane:
       razlozi mjera za očuvanje biotske raznolikosti;
       pravna podluga EU za realizaciju projekta Natura 2000;
       direktiva o pticama;
       direktiva o obitavalištima (habitatima);
       način i primjeri određivanja područja zaštite;
       upravljanje i financiranje projekta;
       sustav okolišnih standarda i mjera za realizaciju ciljeva,….
 
Petra Rodić Baranović iz Zavoda za zaštitu prirode Republike Hrvatske izložila je »Prijedlog područja NATURA 2000 u Hrvatskoj«
 
Sve teme su kvalitetno prezentirane, a zbog značaja izazvale su veliko zanimanje i živu raspravu sudionika. Naime, naši savjetnici su uključeni u procese razvoja poljoprivrede, pa je traženje optimuma između proizvodnje hrane i zaštite prirode veoma složen i odgovoran posao.
 
Obuku trenera za agro-okoliš je završilo 18 savjetnika HZPSS-a, djelatnici MPRRR-a (Uprava za ruralni razvoj, upravna direkcija SAPARD/IPARD programa i Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu podršku u poljoprivredi).
 
Prilika je zahvaliti se predstavnicama tvrtke Vakakis Internacional (Majda Potočnik, Mirela Prosoli i Snježana Vuković) na dobroj organizaciji i visokoj kvaliteti treninga. Također zahvaljujemo kolegama iz Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa (Tugomir Majdak i Andreja Čakija).
 
Područna služba HZPSS-a Brodsko-posavske žuanije,
mr. sc. Mijo Gašparović, viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis