Osnovana udruga Strojni prsten radobojskih voćara

Potaknuti problemima sa kojima se susreću u svojoj svakodnevnoj proizvodnji, prvenstveno u nedostupnosti nabave ili korištenja poljoprivredne mehanizacije, nekolicina voćara iniciralo je osnivanje udruge.
 
Podršku u osnivanju su naišli u Poglavarstvu općine radoboj, Upravnom odjelu za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije, te naravno, HZPSS-u – područnoj službi Krapinsko-zagorske županije.
 
Udruga, za sada, okuplja desetak članova s cjelokupnog područja općine Radoboj. Pod nasadima trenutno imaju oko 6,0 ha kruške Viljamovke kao intenzivni nasadi, te isto toliko mješovitih nasada raznog drugog voća. Tendencija voćara je povećanje kapaciteta, te osiguranje prerađivačkih kapaciteta i kao glavni proizvod , proizvodnja rakije Viljamovke od prirodne kruške.
 
Članovi novoosnovane udruge su ujedno i članovi novoosnovane PZ Radoboj koja je svojim djelovanjem, uz pomoć MPRR-a, iznašla sredstva za nabavu kvalitetne destilerije za kuhanje rakije.
 
Na skupštini je prihvaćen Statut udruge, te su izabrana sva tijela udruge. Za predsjednika je izabran gosp. Anđelko Ferek-Jambrek dipl. ing., a za tajnika mr.sc. Luka Čuljak iz HZPSS-a.
 
Cilj osnivanja udruge STROJNI PRSTEN RADOBOJSKIH VOĆARAje prvenstveno udruživanje i suradnja poljoprivrednih proizvođača radi unapređivanja i bolje iskorištenosti poljoprivredne proizvodnje te ekonomičnijeg rada i proizvodnje putem zajedničkog korištenja poljoprivredne mehanizacije, zajedničko predstavljanje na širem području, podizanje kvalitete proizvoda na višu razinu, razmjena iskustava i pružanje stručne pomoći svojim članovima za što uspješnije stvaranje, promicanje i plasman njihovih proizvoda.
Udruga će te ciljeve ostvarivati razvijanjem međusobne suradnje, zajedničkim korištenjem poljoprivredne mehanizacije, organizacijom stručnih predavanja i ekskurzija te sudjelovanjem članova na sajmovima i drugim manifestacijama, a u što će sve biti uključeni i djelatnici HZPSS-a.
 
Područna služba HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije
Georg Gal, dipl. ing agr., stručni savjetnik
 
 
Pripremi za ispis