Održana radionica u Kutjevu na temu atomizeri

Primjena strojeva za zaštitu bilja u vinogradarstvu i voćarstvu zahtijeva u prvom redu i usvajanje temeljnih spoznaja o strojevima i primjeni istih na sve većim površinama pod višegodišnjim nasadima. Sredstva za zaštitu bilja igraju važnu ulogu u proizvodnji. Pripravci koje upotrebljavamo danas (usporedimo li ih sa onima prije deset godina) učinkovitiji su i u manjim dozama i koncentracijama te zahtijevaju i veću preciznost pri aplikaciji. Cilj aplikacije je rasporediti točno određenu količinu sredstava za zaštitu bilja na biljku, istovremeno pazeći na okoliš. Da bi orošavanje bilo zadovoljavajuće, atomizeri moraju biti kalibrirani i održavani u stanju ispravnosti kako bi se postigao puni efekt primjene sredstava za zaštitu bilja.

Od velike važnosti su svi dijelovi stroja:

  • crpka (mora osigurati radni pritisak, i dovoljan protok sredstva za rad svih dizni i aktivno miješanje škropiva u spremniku,

  • ventilator (dovoljnu količinu i mogućnost podešavanja količine zraka m 3/min)

  • dizne (protok ne smije odstupati +/- 5% od nazivnog),

Također, kalibracija atomizera je od presudnog značaja za kvalitetnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. Pri promjeni bilo kojeg od parametara prskanja (brzine kretnja agregata, radnog pritiska, dizni, količine škropiva i drugih) potrebno je kalibrirati atomizer prema potrebama. Snižavanjem temperatura ispod nule potrebno je zaštititi sklopove atomizera od smrzavanja i oštećenja crpke, cijevi i drugih sklopova od zaostale tekućine. Najučinkovitija zaštita postiže se primjenom antifriza, koji će sigurno zaštititi stroj od smrzavanja i oksidacije metalnih dijelova stroja.

atomizer1.jpg
Hardi – keramičke dizne (protok l/min u ovisnosti od radnog pritiska)

Redovitim odražavanjem atomizera, kalibracijom i usvajanjem znanja i vještina o primjeni sredstava za zaštitu bilja povećavamo učinak sredstva/dobit, odnosno smanjujemo štetan utjecaj sredstava za zaštitu bilja na okoliš.

atomizer3.jpg
Kalibrator (Hardi – zastupnik FINDRI)

Područna služba HZPSS-a Požeško-slavonske županije, 
Ivica Prpić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis