Zbrinjavanje ambalaža od sredstava za zaštitu bilja

Uključenjem u županijski Program zaštite okoliša u okviru kojeg od 2003. predlažem mjeru koja se odnosi na zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja. Do ove godine zbog nedostatka zakonske legislative kao i financijskih sredstava specijalni kontejneri nisu bili postavljeni po općinama, kako se planiralo.

Varaždinska županija ima veliki broj malih poljoprivrednih gospodarstava s raznovrsnom proizvodnjom i stoga ima voluminozno puno ambalaže koju sam nerijetko nalazila na divljim odlagalištima npr. uz poljoprivredne parcele, uz putove, vodotoke i na zgarišta od paljenja ambalaže. Sve to je način velikog onečišćenja okoliša, budući ta ambalaža spada u opasni otpad.

Obratila sam se udruzi CROCPA sa željom za priključenje projektu i s prijedlozima da se specijalni kontejneri postave uz poljoapoteke na području cijele županije. Udruga je prihvatila međusobnu suradnju i kontejneri su u srpnju ove godine postavljeni u Poljocentrovim poljoapotekama – Varaždin, Ludbreg, Ljubeščica poljoapoteci Polje d.o.o. Veliki Bukovec, poljoapoteci Lupres u Vidovcu, poljoapoteci PP Ivanec u Lepoglavi. Županija varaždinska, kolege iz Upravnog odjela za poljoprivredu podržali su akciju financiranjem troškova tiskanja propagandnih plakata i letaka. Tvrtka CIAK koja ima dozvolu za zbrinjavanje opasnog otpada provela je 16.10. prvi odvoz sakupljene ambalaže iz Vidovca i Lepoglave. Vrlo sam zadovoljna da je akcija prihvaćena i od malih poljoprivrednika što je dokaz da se svijest o potrebi zaštite okoliša mijenja u pozitivnom smjeru. Sakupljena ambalaža sortira se u tvrtki CIAK i odvozi u spalionicu u München.

U slijedećoj godini planira se postavljanje kontejnera na novim lokacijama, također uz poljoapoteke budući su to mjesta najpristupačnija i najjednostavnija za zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Područna služba HZPSSa, Varaždinske županije
Gordana Lovrec, dipl.ing.agr., stručni savjetnik za zaštitu bilja

Pripremi za ispis