Ekološka mreža NATURA 2000 u Hrvatskoj

Cilj ove mreže je ustanoviti mjerila prema kojima će se one moći odvijati, a da se pritom očuvaju rijetke vrste i staništa. Kao takav, projekt pruža nove mogućnosti ruralnim područjima kroz eko turizam, poljoprivredu i šumarstvo koje je neškodljivo za divlje biljke i životinje, rekreaciju, itd.

Hrvatska će također, kao zemlja pristupnica EU, trebati proglasiti svoja područja Natura 2000 da bi se uključila u europsku mrežu a u sklopu priprema za isti, DZZP je pripremio popis potencijalnih područja ekološke mreže Natura.

Projekt vrijednosti 1.6 mil. EUR financira Europska unija a za Republiku Hrvatsku provodi DZZP.

G. Zoran Šikić, državni tajnik u Ministarstvu kulture, istaknuo je podršku projektu institucionalnog jačanja i provedbe Nature 2000 u Hrvatskoj te naglasio da će Hrvatska kao buduća članica EU uvelike doprinijeti ovoj ekološkoj mreži te nastojati razviti što bolju suradnju s ostalim zemljama članicama EU.

Predstavnik DEK-a Oskar Benedikt, savjetnik, ukazao je na važnost provedbe projekta u kontekstu ulaska Hrvatske u EU, kao i nužnost usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice.

Predloženo je da se u Hrvatskoj posebnim proglasi 45% površine države. Tijekom provedbe projekta, održat će se niz radionica na kojima će se moći raspravljati o predstavljenim prijedlozima lokaliteta. Regionalne radionice, prema planu, održati će se u studenom 2008. i prosincu 2009. U Varaždinu, Osijeku, Dubrovniku, Rijeci i Karlovcu. To je prilika za djelatnike HZPSS-a da svojim prijedlozima ali i djelovanjem aktivno sudjeluju u očuvanju rijetkih vrsta na poljoprivrednim površina Hrvatske.

Informacije o samom projektu i prijedlogu NATURA 2000 područja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.natura2000.hr.

Ured ravnatelja HZPSS-a
mr sc. Marija Ševar, načelnica

 

Pripremi za ispis