Prikaz novih tehnologija – cijevni pasterizator

Cijevni pasterizator uvelike olakšava i ubrzava postupak stabilizacije svježe iscijeđenog soka. Kao što smo i prije opisivali radi se o inox posudi kapaciteta 10 litara koja se napuni običnom vodom. Na nju se stavlja poklopac sa grijačem ispod kojeg se nalazi cijev kroz koju teče sok. Vrijeme prolaska soka kroz cijevi je cca 50-tak sekundi, što je dovoljno vrijeme za korektnu pasterizaciju.

Posebno važno za ovakav način pasteriziranja je to što je kapacitet ovog stroja 90 litara/1h.

Kod OPG-a Bašić sok je puštan slobodnim padom iz pripremljene posude, kroz cijevi sok je prolazio kroz pasterizator i direktno je izvršeno punjenje u boce sa navojnim čepom. Boce se odmah po punjenju polegnu tako da dobivamo hermetički zatvorenu bocu, te tako ne dolazi do doticaja sa zrakom i mogućnosti kvarenja.

Ispitivanje škroba (zrelosti) jabuka je Jodometrijskom metodom.

Reakcije članova OPG-a Bašić bile su više nego povoljne, obzirom da su starim načinom pasterizirali oko 20 litara soka/dan.

Odsjek HZPS-aKrapinsko-zagorske županije,
Georg Gal, dipl. ing. agr., stručnisavjetnikzaVVV

Pripremi za ispis