Prezentacija pokusa na pokusno-pokaznom polju

Osim postojećih krmnih kultura (talijanski ljulj – sponzor Sjemenarna, lucerna Mirna – Bc institut, Osiječka 66 – Poljoprivredni institut Osijek, stočni grašak u smjesi sa raži, stočni grašak za zrno), te Pioneer hibridi kukuruza na kojima se provode gnojidbeni pokusi – Petrokemija Kutina. U planu je i sjetva pokusa s pet novih Pioneer hibridima uljane repice.  Od povrtnih kultura zastupljena je mrkva i 12 hibrida zelja – Nickerson Zwaan, na kojima se također provode gnojidbeni pokusi, sa tri kombinacije gnojiva, te uljana tikva golica Gleisdorfer – RWA za proizvodnju bučinog ulja. Ove godine u suradnji s Agronomskim fakultetom – zavod za povrćarstvo (dr.sc. Bruno Novak i dr.sc. Nina Toth ) postavljen je i gnojidbeni pokus na batatu. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri ponavljanja, sa šest varijanti, na dvadeset četiri parcelice. Drugi pokus sa Zeolitom i folijarnom prihranom Fitolife – sponzor Victa , također je postavljen na crvenom i narančastom batatu,  na dvadeset četiri parcelice. Osim praćenja vanjskih svojstava lisne mase i korijena planira se napraviti ispitivanje nutritivnih vrijednosti korijena važnog u ishrani dijabetičara, zbog niskog glikemijskog indeksa. Korijen batata osim što sadrži veliki postotak ß-karotena, vitamina C, thiamina, riboflavina, niacina kao i drugih vitamina i minerala, važan je u prehrani ljudi i kao antioksidans. Obzirom da se na našem području batat počinje sve više uzgajati, svi rezultati dobiveni istraživanjem u Hrvatskoj koristit će budućim komercijalnim proizvođačima.

HZPSS   Odsjek Varaždinske županije
Mara Bogović, stručni savjetnik

Pripremi za ispis