Kontrola ispravnosti muznih uređaja u okolici Garešnice

Kolega Mr.sc. Luka Čuljak , stručnjak za kontrolu ispravnosti muznih uređaja obavio je pregled u susjednim mjestima Veliki Prokop ,Velika Trnovitica i Gornja Garešnica.              

Zatim je kolega Ivica Prpić dipl.ing. agr. , viši savjetnik za mehanizaciju, također obavio kontrolu ispravnosti muzilica u mjestima Velika i Mala Mlinska, Velika i Mala Trnovitica i Nova Ploščica .

Kod velikih proizvođača koji imaju izmuzišta nije bilo problema sa ispravnosti. Njima redovito servisiraju Westfalija i De Laval, međutim kod manjih proizvođača koji imaju desetak muznih krava ili manje i stariju opremu uočeni  su problemi sa neispravnim muznim uređajima, prije svega pulzatorima.Neki od njih su redovito  servisirani ali  javila su se velika odstupanja od propisanih vrijednosti.Takvi rezultati nisu bili neočekivani. Kod nas je problem u malom broju servisnih centara. Od sve mehanizacije na poljoprivrednim gospodarstvima, ispravnosti muznih uređaja se najmanje posvećuje pažnja. Iz neispravnih i nečistih muznih uređaja količina mikroorganizama u mlijeku može biti i do nekoliko stotina puta veća u odnosu na zbroj mikroba koji dolaze sa nečistog  vimena, iz stajskog zraka, uslijed bolesti vimena i slično.

Međutim manji broj proizvođača bio je obuhvaćen ovim ispitivanjima  zbog nedostatka vremena . Postoji velika potreba  za kontrolom ispravnosti jer većina proizvođača nemaju novu opremu, a Bjelovarsko-bilogorska županija je područje tradicionalnog mliječnog govedarstva.

Grade se nove farme iz operativnog programa , vlastitim sredstvima ili županijskim kreditima , ali većina proizvođača su ponositi vlasnici 10-tak muznih krava, kojima je ovakva kontrola itekako potrebna.

Ostali farmeri koji nisu bili obuhvaćeni ovim ispitivanjima nadaju se skorom dolasku naših uvaženih kolega mehanizatora.

Odsjek HZPSSa, Bjelovarsko-bilogorske županije , ispostava Garešnica
Darija  Marković dipl.ing. stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis