Održana skupština Udruge orača Karlovačke županije „KaŽu“

Zbog opravdane odsutnosti predsjednika Udruge, g. Nikole Jurčevića, skupštinom je predsjedao tajnik, g. Krešimir Fumić, stručni savjetnik HZPSS-a.

Dnevni red:

  1. Izvještaj o radu i financijsko izvješće za proteklo razdoblje,
  2. Vijesti iz HUON-a,
  3. Članarina za 2008. godinu (dogovor),
  4. Dogovor u svezi izbora računovođe,
  5. Pripreme za natjecanje 2008. godine,
  6. Razno

Tajnik Udruge, Krešimir Fumić, predočio je izvješće o radu i financijsko izvješće za dosadašnje razdoblje te podijelio prisutnim članovima CD-ove sa prethodnih natjecanja.

Ljubica Magdić, kao koordinator za natjecanja u oranju Karlovačke županije, osvrnula se na vijesti iz HUON-a vezano za planiranje predstojećih natjecanja. Kako će na svjetsko natjecanje u Austriju ići oba takmičara iz naše županije, pripreme će biti intenzivnije i u suradnji sa krovnom Udrugom.

Članarina će ostati 50,00 kn, a svaki prijavljeni natjecatelj mora biti član udruge.

Pitanje računovođe je također dogovoreno, jer tako nalaže novi pravilnik o udrugama.

Budući da će se ovogodišnje županijsko natjecanje održati 17. svibnja u općini Barilović, sa načelnikom općine g. Draženom Peraković, koji je ujedno i član udruge, dogovorene su sve potankosti vezane za organizaciju predstojeće manifestacije.

Nakon radnog dijela, slijedio je obilazak izabrane parcele koja će uskoro biti uređena i spremna za dolazak natjecatelja, a nalazi se na atraktivnom mjestu nedaleko od Karlovca.

OdsjekHZPSSa, Karkovačke županije
Ljubica Magdić, bacc.agr – stručni suradnik

Pripremi za ispis