Svjetska banaka daruje pet milijuna dolara

Cilj projekta je značajno povećanje primjene načela dobre poljoprivredne prakse od strane poljoprivrednika u Panonskoj nizini u Hrvatskoj, kako bi se smanjilo ispuštanje nutrijenata iz poljoprivrednih izvora u površinske i podzemne vode.

Rezultati predviđeni Projektom uključuju, između ostalog, poboljšanje kvalitete tla i voda, povećanu svijest o pitanju zaštite okoliša u poljoprivrednoj industriji i kod poljoprivrednika, veći broj poljoprivrednika koji usvajaju mjere smanjenja ispuštanja nutrijenata iz poljoprivrednih izvora u površinske i podzemne vode i veće površine poljoprivrednog zemljišta na kojima se koriste tehnologije za očuvanje resursa.

Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi provest će se na pokusnoj osnovi u tri odabrane županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Varaždinskoj.

Kroz Projekt će se ojačati i kapaciteti Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu kako bi učinkovito savjetovao poljoprivrednike o načelima dobre poljoprivredne prakse s ciljem smanjenja onečišćenja u poljoprivredi.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik

Pripremi za ispis