Program SAPARD – dosadašnja iskustva i 3. krug natječaja za MJERE 1. i 2.

Seminar je organiziran u cilju pravovremenog upoznavanja krajnjih korisnika s mjerama te uvjetima za prijavu u 3. krug natječaja s posebnim osvrtom na iskustva, preporuke i savjete iz 1. i 2. kruga natječaja. U radu seminara su učestvovali predstavnici institucija, regionalne i lokalne samouprave Brodsko posavske i Vukovarsko srijemske županije, upravitelji poljoprivrednih zadruga, konzultanti, službenici HZPSS Odsjeka BPŽ, te potencijalni krajnji korisnici poljoprivrednici, obrtnici.

Djelatnici Centra za tehnološki razvoj pozvali su zainteresirane da se što prije jave sa svojim idejama i planovima razvoja, jer samo pravovremena i kompletna prijava se razmatra u SAPARD agenciji, a u Brodsko posavskoj županiji u 2007.godini su potpisana 3 ugovora za sufinanciranje projekata u poljoprivredi sredstvima SAPARD fonda.

Odsjek HZPSS-a Brodsko posavske županije
Vera Novaković, dipl.inž. agr. rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis