Osnovana je udruga voća i povrća “Rovišće”

Na osnovačkoj skupštini Udruge voća i povrća bilo je prisutno trideset voćara koji su istovremeno uključeni u studijsku grupu voćara od 2001. godine u općini Rovišće. Osim voćara i povrćara , Skupštini je prisustvovao načelnik općine Rovišće Slavko Priščan, Kazimir Šarabok rukovoditelj odjeka Bjelovarsko- bilogorske županije i Marija Bogojević savjetnica za općinu Rovišće (koja je izabrana u nadzorni odbor udruge).

Donijeta je odluka o osnivanju udruge, proglašen je Statut udruge te izabrano predsjedništvo,nadzorni odbor i sud časti.

Počasni predsjednik udruge je voćar, Klimek Vlado iz Rovišća koji je bio pionir uzgoja jabuka u Rovišću daleke 1979. godine.

Općina Rovišće zauzima najveće površine pod voćnjacima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji: jabuka 40 ha, breskva 5 ha, kruška 2 ha.

Prvu mrežu za obranu od tuče iz Operativnog  programa podizanja trajnih nasada, podigao je Antun Rukavina iz Kovačevca, općina Rovišće, na površini od 14 ha (jabuka i breskva).

Ove godine Antun Rukavina iz Operativnog programa podizanja trajnih nasada, podiže kredit za navodnjavanje od 8 ha (jabuka), koji je u obradi ŽSP-a.

Odsjek HZPSS, Bjelovarsko- bilogorske županije
Marija Bogojević, dipl ing. stručni savjetnik

Pripremi za ispis