Dan močvarnih staništa

Posebna zaštita biološke raznolikosti namijenjena je očuvanju močvarnih staništa. Stoga je i određen svjetski dan močvarnih staništa, 2. veljače. Močvarna staništa su važna radi svoje specifične biološke raznolikosti flore i faune. 

Za nas su posebno važna čuvanja tih močvarnih staništa naših nizinskih rijeka i njihovih pritoka: Dunava, Save, Mure a posebno rijeke Drave. Ona je jedna od vodom najbogatijih rijeka  u ljetnom razdoblju. Često se njene vode izlijevaju u takva močvarna staništa, gdje upravo njena voda daje život u njima (Veliki Pažur, Ješkovo, Čambina, Križnica). Od ostalih močvarnih staništa najpoznatija su svjetski poznati Kopački rit,  Lonjsko polje, Crnec polje, Jelas polje i niz drugih manje poznatih.

Tako će i ove godine mnoge ekološke udruge, a posebno sa tih područja, obilježiti taj dan, upozoravajući na potrebu još veće valorizacije i brige za očuvanje istih.

Odsjek HZPSS-u Koprivnčko-križevačke županije
Antun Tomašević, dipl. inž.;rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis