Kada i kako ispravno uzeti uzorak tla za analizu?

Svaki usjev ostvarenim prirodom iznese dio hraniva iz tla koji se iduće godine gnojidbom treba nadoknaditi. Zato, da bi smo znali kakvo je stanje hraniva u tlu, potrebno je napraviti analizu tla nakon žetve usjeva i prije bilo kakvih drugih zahvata na parceli (npr. primjene organskih/mineralnih gnojiva). Ako planiramo sijati/saditi poljoprivredne kulture za koje znamo da se ne mogu uspješno proizvoditi na kiselim tlima, pH tla na pojedinoj parceli možemo odrediti i s pomoću terenskog pH-metra.


Terenski pH metar

Za tu provjeru možete se obratiti u Odsjeke HZPSS-a. Njihovi djelatnici posjeduju terenske pH-metre. Za stvarno stanje plodnosti i kiselosti tla treba uzeti uzorak tla i dati ga na analizu u ovlašteni laboratorij.

Uzorak koji se šalje na analizu treba biti REPREZENTATIVAN, što znači uzet sa što više mjesta na parceli i na ispravan način. Ovisno o veličini i kvaliteti parcele (jednolična, nagnuta, s depresijama ili bez depresija, različite pretkulture…) određuje se broj „uboda“ sondom ili broj jama ako uzorak uzimamo lopatom (štihačom). Treba izbjegavati mjesta gdje je bio deponiran organski gnoj, rubove parcela, mjesta gdje je bilo nejednako raspodijeljeno gnojivo tijekom prethodne godine. O rezultatima analize ovisit će preporuka gnojidbe, o tome opet uspjeh naše proizvodnje pa je opravdan trud pri pravilnom uzimanju uzoraka tla.


Potreban pribor (2 kante, vrećice, nož, sonda ili štihača)

Za ratarsku proizvodnju, ako je parcela ujednačena (isti tip tla), jedan uzorak može predstavljati parcelu veličine 3-5 ha. Uzorci se uzimaju do dubine 0-30 cm hodajući cik-cak ili dijagonalno po parceli. Prosječan uzorak dobije se miješanjem 20-tak pojedinačnih uzoraka tla.

Sonda se vrtnjom zabija u tlo do dubine 30 cm, a dobivena zemlja istrese se u kantu.

 

Prilikom uzimanja tla štihačom: iskopa se jama, lopatom se vertikalno izgladi jedna stijenka jame i po njoj se odreže plastica tla. Uzorak tla predstavlja sredina duž štihače širine 5 cm kad zemlju sa strane odstranimo nožem.

Za podizanje višegodišnjih nasada ili kontrole plodnosti tla u postojećim nasadima (voćnjacima i vinogradima) treba, osim iz dubine 0-30 cm, uzeti uzorak tla i iz dubine 30-60 cm.

Svi pojedinačni uzorci tla usitne se i izmiješaju u kanti te se od njih uzima 0,5-1 kg tla, što predstavlja prosječan uzorak tla s parcele za koju tražimo preporuku gnojidbe.

 

Tlo se stavi u čistu PVC vrećicu. Ako u tlu ima biljnih ostataka (korijenje, nerazgrađena organska masa – npr. zaorana kukuruzovina iz prethodne godine), treba ih ukloniti.

Podaci koje treba dostaviti u ovlašteni laboratorij uz uzorak jesu:

  • ime i prezime vlasnika,
  • naziv parcele,
  • dubina uzimanja uzoraka,
  • pretkultura (prinos, prethodna gnojidba),
  • za koju kulturu se traži preporuka,
  • datum uzimanja uzoraka.

Laboratoriji ovlašteni za analize tla i njihove adrese s kontaktnim telefonima su dostupni na ovom linku: Labaratoriji

Tatjana.Medjimurec@hzpss.hr
Iva.Majhen.Vlasicek@hzpss.hr

Pripremi za ispis