Prvi projektni seminar „Biolfish“

Seminar je svečano otvorila prof. Mira Buconić, županica Dubrovačko-neretvanske županije i napomenula da je isti prvenstveno namijenjen maslinarima i prerađivačima maslina te ostalim poduzetnicima koji kane započeti s djelatnostima ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane na području Dubrovačko-neretvanske županije. U ovoj županiji provedba projekta BIOLFISH financirana je sredstvima EU Programa Jadranske suradnje INTERREG IIIA/CARDS-PHARE, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije.

Tijekom seminara rad Razvojne regionalne agencije DUNEA d.o.o. prezentirala je direktorica agencije, Ana Sindik.

Institucionalne potpore, projekte i programe vezane za potporu ruralnog razvitka u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu prezentirao je dipl. ing. Tomislav Petrović, načelnik Odjela za ekološku i održivu poljoprivredu MPŠVG.

O certificiranom zelenom poduzetništvu, ekološkoj poljoprivredi, proizvodnji hrane, ekološkom turizmu, s posebnim naglaskom na ekološko maslinarstvo na poseban i zanimljiv način govorio je mr. sc. Ranko Tadić, voditelj projekta „BIOLFISH“ za Hrvatsku Eko Liburnija.

Na seminaru su sudjelovala i dva mlada entuzijasta koji će biti prvi registrirani ekološki proizvođači u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Nažalost, Dubrovačko-neretvanska županija jedina je županija koja do sada nema niti jednog ekološkog proizvođača. Nadam se da će ova dva mlada poljoprivrednika biti dobar primjer i drugima.

Odsjek Dubrovačko-neretvanske županije,
Ljiljana Mustapić, dipl. ing. agr., stručni suradnik za održivu i ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis