Projekt „Biolfish“

Prekogranični projekt jadranske suradnje: „BIOLFISH – Program poboljšanja kakvoće i vrednovanja maslinova ulja, riba i plodova mora iz ekološke poljoprivrede i održivog ribarstva s jadranskih obala“ provodi se u suradnji s partnerima iz Italije, Albanije i Hrvatske. U Hrvatskoj se projekt provodi na područjima Dubrovačko-neretvanske i Primorsko-goranske županije. Partner i nositelj projekta u Hrvatskoj je Udruga Eko Liburnia iz Rijeke s info točkama u Dubrovniku (RRA DUNEA d.o.o.) i Puntu (Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana).

Glavni ciljevi projekta su:

  1. Vrednovanje razlika u sortimentu, lokalnim proizvodnim područjima i uzgojnim metodama u ekološkom maslinarstvu;
  2. Poticanje razmjene iskustava i tehničkih inovacija u ekološkom maslinarstvu, ekološkoj akvakulturi i održivom ribarstvu;
  3. Jačanje odnosa između poljoprivrede/ribarstva i eko-kompatibilnog razvoja s posebnim naglaskom na ekološki turizam;
  4. Promocija senzibilizacije i svijesti domaćih i inozemnih potrošača prema jadranskim ekološkim proizvodima visoke kakvoće;
  5. Poticanje sastajanja između proizvođača, vodećih međunarodnih kupaca te tijela, institucija i udruženja koje promoviraju i bave se ekološkom proizvodnjom.

U Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji bit će organizirano pet jednodnevnih lokalnih projektnih seminara a predavačima iz Hrvatske ili Italije. Teme lokalnih seminara su:

  1. Ekološko maslinarstvo i proizvodnja maslinova ulja;
  2. Održivo ribarstvo;
  3. Agrotehničke mjere u ekološkom maslinarstvu;
  4. Ekološka marikultura i akvakultura;
  5. Tržište Europske unije i mogućnosti koje nudi zajednička poljoprivredna politika.

U okviru projekta „BIOLFISH“ održat će se tečaj nutritivnih i organoleptičkih karakteristika projektnih proizvoda, a planira se i izdavanje publikacije.

Ovaj projekt je povezan s nedavnim projektima Udruge Eko Liburnia: EU Interreg IIIB CADSES projektom „SIMOCA“ (2003-2006.) i EU CARDS projektom „REGINA“ (2005-2007.) i bit će realiziran u suradnji s talijanskim partnerima na temelju najboljih EU praksi „zelenog“ poduzetništva.

Na osnovi projektne dokumentacije priredila
mr sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu
Ured ravnatelja HZPSS-a

Pripremi za ispis