CDA uređaj u Cerniku

To smo i učinili u Cerniku. Razloga za to ima: novi mladi nasadi i mladi ljudi koji su informatički educirani , pristupnost i uređenost puteva do samih nasada .

CDA uređaj postavili smo na OPG –u Zvonka Živkovića koji ima nešto manje od 1 ha površine , ali oko Zvonkovoga vinograda, još je nekoliko mladih vinogradara za koje smo sigurni da će još podizati nove nasade. Spomenut ću Tomislava Kovru koji u blizini ima oko 2 ha vinograda, od ukupno 4 ha, uglavnom vinskih sorata. I zaista mnogi drugi koji svoje nasade imaju podno Lipovice stare, a CDA uređaj je postavljen tako da će moći pratiti i mikroklimat na njihovoj strani. Nekada davno stanovnicii Cernika su osnovali i Udrugu voćara i vinogradara "LIPOVICA", sve ove godine ona nije funkcionirala, ali sada ima prave razloge da zaista započme rad prvenstveno na zaštiti geografskog porijekla, a to ćemo ako bude zdravlja i volje u narednoj godini započeti. Svima Vama želimo Sretnu i uspješnu Novu 2008. godinu .

Odsjek HZPSSa, Brodsko-posavske županije
Vesna Alasić , dipl.ing.agr., viši stručni savjetnik za industrijsko bilje

Pripremi za ispis