Raspodjela sredstava namjenjenih za dodjelu financijske potpore organizatorima

Natječaj za dodjelu financijske potpore organizatorima sajmova, promotivnih prezentacija, znanstvenih skupova, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine i sudionicima na državnim sajmovima i izložbama iz područja djelokruga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u 2008. godini

1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda projekata organizatora sajmova, promotivnih prezentacija, znanstvenih skupova, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine i sudionika na državnim sajmovima i izložbama koji će biti sufinancirani sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u 2008. godini.

2. Cilj natječaja je poticanje promoviranja domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz transfer znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima. Dugoročan učinak ovakvih mjera ogledati će se u povećanju konkurentnosti hrvatskih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda u odnosu na uvjete koji vladaju na vanjskim tržištima.

3. Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su organizatori i sudionici sajmova, promotivnih prezentacija, znanstvenih skupova, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine i sudionici na državnim sajmovima i izložbama iz područja djelokruga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u 2008. godini

4 . Rok za podnošenje prijave na natječaj je zaključno do 22. siječnja 2008. godine.

5. Prijave programa se podnose isključivo na A Obrascu za prijavu ili B Obrascu za prijavu koji su objavljeni na web stranici Ministarstva ( www.mps.hr ).

6. Prijave programa neće se uzeti u razmatranje ako su nepotpune, zakašnjele, ako nisu u skladu s uvjetima natječaja ili Obrascem za prijavu, te ako podnositelji programa nisu regulirali svoje obveze iz prijašnjih Ugovora o sufinanciranju.

7. Konačnu odluku o odabiru programa donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na prijedlog Povjerenstva za odabir programa i praćenje

raspodjele sredstava namjenjenih za dodjelu financijske potpore organizatorima sajmova, promotivnih prezentacija, znanstvenih skupova, obljetnica i manifestacija očuvanja kulturne baštine i sudionicima na državnim sajmovima i izložbama iz područja djelokruga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u 2008. godini         

8. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva s nositeljima odabranih programa potpisuje Ugovor o sufinanciranju. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 90 dana od zatvaranja Natječaja.

9. Ponude programa dostavljaju se isključivo poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva ,
Uprava za održivi razvitak seoskog prostora
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
s naznakom „Natječaj 2007. –  pokroviteljstvo – ne otvarati».

Pripremi za ispis