Nabavljen aparat za kontrolu ispravnosti muznih uređaja u Šibensko-kninskoj županiji

Multifunkcionalni tester VPR 100 i mjerač protoka zraka AFM 3000, mjere i daju rezultate: kapaciteta vakum pumpe muznog uređaja, protoka zraka prema ISO standardu, te broja i omjera pulzacije kod same mužnje. Osim kod aparata za strojnu mužnju krava, instrumenti se mogu koristiti i za kontrolu strojeva za mužnju ovaca i koza. Ovi mjerni uređaji će biti na raspolaganju svim OPG-ima koja imaju strojnu mužnju, što će značajno utjecati na poboljšanje kvalitete mlijeka i zdravlja životinja.

Isto tako, to je i doprinos našim aktivnostima vezanim za motivaciju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na mužnju ovaca i koza, te plasman mlijeka s ciljem povećanja prihoda od ovčarstva i kozarstva.

Odsjek HZPSS-a Šibensko-kninske županije,
Dubravka Kaić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis