Uzgoj lisnatog povrća sustavom plutajućih ploča

Projekt je započeo u lipnju 2007. i trajat će do sljedeće godine.

Prof. dr. sc. Josip Borišić i doc. dr. sc. Nina Toth u prvom dijelu predstavljanja projekta upoznali su prisutne sa stanjem hidroponske proizvodnje u Republici Hrvatskoj te s provedenim dosadašnjim hidroponskim projektima i prednostima hidroponske proizvodnje. Nakon uvoda uslijedilo je izvješće o postavljanju pokusa, sjetvi sjemena salate, rige i matovilca u polistirenske ploče (0,96m x 0,6m x 2,7 cm) te o vremenu sjetve. Pratili su se sljedeći parametri: dnevno(minimalna i maksimalana temperatura te relativna vlažnost zraka, sunčeva svjetlost, pH, EC i temperatura hranive otopine) i periodično(kemijski sastav hranive otopine i sadržaj biogenih elemenata u biljnom materijalu). Prikazana je dinamika sjetve i berbe te postignuti prinosi, mjereni su sadržaji nitrata u svježem listu salate i uspoređivani sa EU standardima. Tako su u sortama Zagrebačka kristal i Ljetna žuta količine NO3 ¯ izražene u mg/kg iznosile 1.329,3, u sorti Posavka 1.604,5 , a maksimalna dozvoljena količina nitrata po standardima EU za to razdoblje berbe iznosi 4.500 mg/kg NO3 ¯ .

Nakon diskusije vezane uz kalkulaciju ovakve proizvodnje, sudionici su se uputili na OPG Stoičev, gdje su se upoznali sa specifičnostima tog projekta na mjestu njegovog provođenja.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
Višnja Šimunović, dipl. ing. agr., načelnik Odjela za VVV

Odsjek HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sc. Ines Pohajda, stručni savjetnik

Pripremi za ispis