Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje njega gradskog prostora, urbano zelnilo od planiranja do rasadnika

Brojni krajobrazni arhitekti, agronomi, urbanisti i konzervatori razmijenili su svoja iskustva te ponudili načine rješavanja problema vezanih za podizanje, njegu i održanje urbanog zelenila.

Teme izlaganja bile su slijedeće:

 • Prostorno planski dokumenti kao osnova za planiranje potreba zelenila u urbanim sredinama (Mirela Grabundžija, Vesna Košćak Miočić Stošić)
 • Planiranje dendrobilja u urbanim sredinama (Jasna Talić)
 • Urbano zelenilo Osijeka danas za sutra analiza, potrajnost biljnoga fonda, plan (Rade Manojlović)
 • Primjena informatičke tehnike za evidenciju zelenila (Ivan Belcar)
 • Evidencija postojećih površina zelenila grada Zagreba (Nikola Samardžija)
 • Primjer korištenja katastra zelenila u izradi projekta krajobraznoga uređenja (Ivanka Mlinarić)
 • Korištenje riječkog digitalnog katastra javnih zelenih površina u GIS-u
 • Nebriga oko biološko kulturne baštine ( Karmelo Poštenjak)
 • Drveće u krajobrazu primorskih mjesta i pitanje identiteta (Bruno Šišić)
 • Primjena mediteranskoga bilja u submediteranskom urbanom području (Zrinka Brajan)
 • Mogućnosti primjene endema urbanim sredinama (Damira Tafra)
 • Preporučene vrste stabala u urbanim sredinama središnje Hrvatske (Vera Valenta, Tomislav Holjevac)
 • Zahvati revitalizacije, postupci, odluka (Dobrila Kraljić)
 • Bonitet tla – bitan čimbenik za ukrasno dendrobilje; Od rasadnika i projekta krajobraznog uređenja do izvedbe (Mirjana Herak Ćustić)
 • Model izrade liste preporučenih stabala u urbanim sredinama (Ivanka Mlinarić)
 • Parkovi d.d. Varaždin (Martina Breljak, Karmenka Toplek Balić)
 • Poljoprivredna politika u uzgoju ukrasnoga bilja (Ines Vršek)
 • Potpore- iskustvo Zagreba (Vlatka Lipovac Vranić)
 • Sustav financijske potpore u poljoprivredi, osvrt na cvjećarstvo sjeverozapadne Hrvatske ( Ines Pohajda, Višnja Šimunović, Ivka Veić, Anđelka Hodalić)
 • Rasadnici između stvarnosti i utopije (Dražen Grgurević)

Odsjek HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sc. Ines Pohajda, stručna savjetnica za održivu i ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis