Udruga maslinara „Skradinsko ulje“ dobila aparat za kontrolu kvalitete maslinovog ulja

Berba maslina na području skradinskog zaleđa u punom je zamahu. Urod je obzirom na „meteorološki čudljivu „ godinu dobar a i postotak, udio ulja u kilogramu maslina je prihvatljiv.

Kvalitetu prerađenog ulja maslinari od ponedjeljka 29.listopada mogu provjeriti na novom aparatu „OliveOxiTester“ koji je u vlasništvu udruge maslinara „Skradinsko ulje“.

UNDP je u okviru Projekta „Gospodarski i socijalni oporavak Područja od posebne državne skrbi i područja koja zaostaju u razvoju – Ličko-senjska, Zadarska i Šibensko-kninska županija“ financirao nabavu aparata i prvog seta reagensa.

OliveOxiTester“ aparat koristi će se za kemijsku analizu ulja na parametre slobodnih masnih kiselina, peroksidnog broja i polifenola. Dobiveni rezultati odmah se ispisuju zahvaljujući štampaču, a postoji mogućnost priključka na PC.

Prilikom primopredaje aparata dvoje maslinara članovi udruge i savjetnik HZPSS-a obučeni su za rad na istom, a korišteni su uzorci ulja prerađeni tijekom ove sezone.

Vrijednosti slobodnih masnih kiselina i peroksidnog broja na ispitanim uzorcima i do 10 puta su manji od graničnih za kategoriju ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Dobiveni rezultati samo su još jednom potvrdili kako kvaliteta ulja uvelike ovisi o pravovremenoj berbi plodova i manipuliranju s istima nakon berbe – što kraći period od berbe do prerade.

Posebno će bit interesantno u narednom periodu promatrati kako uvjeti čuvanja ulja utječu na njegovu kvalitetu.

Odsjek HZPSS-a Šibensko-kninske županije
Gordana Kožarić-Silov dipl.inž, stručni savjetnik

Pripremi za ispis