Šećerna repa u 2008., moguće povećanje poticaja na 4.000,00 kn/ha

Razlog tomu je reforma tržišta šećera u EU i sve veće cijene ratarskih kultura na svjetskom tržištu. Cijena šećera pala je sa  650 na 500 eura po toni sa tendencijom daljnjeg pada.

Šećer je najveći hrvatski proizvod na tržištu EU. U 2006.godini izvezeno ga je u vrijednosti više od 200 milijuna dolara, a smanjivanje cijene šećera tjera domaće šećerane da se prilagođavaju.

Sve hrvatske šećerane imaju odobrenu kvotu izvoza od 180.000 tona šećera na EU tržište, stoga bi ovi potezi trebali privući proizvođače šećerne repe.

Iako MPŠVG i šećerane gledaju kako bi zainteresirali i privukli proizvođače šećerne repe u 2008. godini, ni proizvođači ne čekaju da im sve „padne sa neba“, već se organiziraju u udruge proizvođača šećerne repe. Nedavno su osnovane dvije udruge, i to u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tendencija proizvođača šećerne repe je organizacija i na nivou Republike Hrvatske kroz organizaciju krovne udruge. Takav oblik organiziranja proizvođača šećerne repe znači bolji i kvalitetniji odnos kako sa tvornicama šećera, tako i sa MPŠVG-om.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko –podravske županije
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr..,stručni savjetnik

Pripremi za ispis