Problemi oko zasijavanja travnjaka

No, poučeni ovom godinom kada proljetna sjetva nije dala dobre rezultate poljoprivredni proizvođači se ipak odlučuju na ovakvu soluciju. Tako je i na OPG-u Željka Ilijaša sjetva travne smjese LOLIMIX (smjesa različitih sorti engleskog ljulja i križanog ljulja), RUŠE ( travno-djetelinska smjesa za višegodišnju pašno-košnu upotrebu) i BOXER-a (križani ljulj-nastaje križanjem talijanskog i engleskog ljulja) obavljena tek 02. listopada. Većina trava je iznikla, no naknadnim praćenjem vidjeti ćemo koliko je ovakva sjetva i prihvatljiva. Prošle godine poljoprivredni proizvođači koji su obavili ovako kasno sjetvu uspjeli su i imali dobre prinose trava, ali samo stoga što je zima prošle godine bila blaga. Svakako kako je navedeno da ćemo pratiti i ove kasne rokove sjetve i obavještavati poljoprivrednike o daljnem rastu i razvoju usjeva.

Odsjek HZPSS-a Međimurske županije
Suzana Pajić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis