Otvaranje 5 novih objekata u Općini Lukač

Farme su podignute u okviru Operativnog programa za razvoj govedarstva tijekom 2007. godine kada je s radom počela u novoizgrađenoj zgradi  i veterinarska ambulanta.

Objekti se nalaze  na sljedećim adresama:

  1. OPG Bota Novica, Zrinj Lukački 32 – staja s vanjskom klimom na rešetkastom podu  sa 55 muznih krava simentalske pasmine
  2. OPG Brlić Dražen, Kapela Dvor 7 – staja s vanjskom klimom na kosoj ploči sa 55 muznih krava HF pasmine
  3. OPG Brlić Zlatko, Kapela Dvor 7a –  staja sa vanjskom klimom na kosoj ploči sa 55 muznih krava HF pasmine
  4. OPG Čorić Robert, Budrovac Lukački 26 – staja sa vanjskom klimom na punom podu  za 100 muznih krava
  5. Veterinarska ambulanta Kravaršćan d.o.o., Brezik b.b.

Svečano otvorenje biti će 17. listopada 2007.  s početkom u 11 h na OPG Čorić Roberta nakon čega slijedi otvaranje ostalih objekata (redom: Bota, Brlić D. Brlić Z. i Veterinarska ambulanta Kravaršćan).

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis