U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji posijani demonstracijski pokusi s krmnim biljem

Radi se o dva pokusa s različitim sortama lucerne te dva s različitim sortama engleskog ljulja odnosno njegovih smjesa i križanaca. U suradnji s mr. sc. Marijom Kuhinek na području Općine Dežanovac postavljen je pokus sa 4 sorte lucerne (Europa,Orca, Mirna, Panonija) na površini od jednog hektara, a isti takav zasijan je nedaleko Bjelovara u Žabjaku.

Brigu o zaštiti naših lucerni od korova preuzela je Jadranka Berić, dipl. ing., viši stručni savjetnik.

Osim s lucernom  zasijani su  pokusi s engleskim ljuljem sortom Calibra, Lolimix (smjesa od 4 sorte engleskog ljulja) te Boxer (križanac talijanskog i engleskog ljulja) na dva obiteljska gospodarstva na površini od po 0,75 ha.

Sjetva je obavljena žitnim sijačicama na lokacijama: G. Sređani, Žabjak, Babinac i V.Grđevac na imanjima poljoprivrednika čija je osnovna proizvodnja mlijeko.

Cilj pokusa je usporediti dugotrajnost i prinose pojedinih sorti lucerne te engleskog ljulja i njegovih smjesa i križanca u našim uvjetima.

Na pokusnim parcelama naredne godine održati će se naše poznate „učionice na polju“ kako bi se i ostali zainteresirani proizvođači upoznali sa našim radom i rezultatima. Prateći usjeve nama će biti olakšan savjetodavni rad na terenu.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. inž., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis