Sjetva pokusnih parcela hibrida uljane repice

Radi se o 5 novih hibrida tvrtke Pioneer: PR45DO3, PR46W09, PR46W10, PR46W14, PR46W15. Od slijedeće godine na tržištu bi se trebali naći hibridi PR46W09 te PR46W10. Osim ovih hibrida tvrtke Pioneer, tvrtka KWS ponudila je gospodinu Pavlaku tri svoje sorte u ispitivanje: Digger, Courage, Remy, tako da je u pokusu ukupno 8 novih sorata i hibrida.

2007_09_06_2.jpg

Priprema tla sastojala se od prašenja strništa, zatim su obavljena dva podrivanja, tanjuranje te sjetva žitnom sijačicom s rotodrljačom gdje je zatvaran svaki drugi ulagač sjemena. Razmak između redova je 25 cm, a dubina sjetve 2,5 cm. Prosječno je posijano 3,5 kg/ ha. Sjeme uljane repice tretirano je tiramom i imidaklopridom, dakle zaštićeno protiv bolesti koje se prenose sjemenom kao i protiv napada štetnika (repičine ose listarice i crvenoglavog buhača). Nakon sjetve izvršeno je i tretiranje protiv korova herbicidon Butisan S.

Ovakav pokus tvrtka Pioneer postavila je na našoj županiji i u okolici Bjelovara u suradnji sa tvrtkom Voćarstvo, ratarstvo, trgovina d.o.o., Bjelovar kao i na 18 lokacija diljem Hrvatske. Na odabranim lokacijama u žetvi će se provesti vaganja kako bi se utvrdili prinosi hibrida na raznim lokacijama.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije viši savjetnik za ratarstvo Iva-Majhen Vlašiček pratit će razvoj svakog pojedinog hibrida dok će viši savjetnik zaštite bilja za ratarstvo Jadranka Berić pratiti pojavu bolesti, štetnika kao i korova na samom pokusu. 

Cilj pokusa je utvrditi koji će od navedenih hibrida ili sorti biti najprinosniji jer među poljoprivrednicima raste zanimanje za sjetvu uljane repice radi proizvodnje biodizela.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
Jadranka Berić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik,
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr., viši stručni savjenik

Pripremi za ispis