Kako prehraniti stoku?

Ove je godine zbog vrlo blage zime, vegetacija na travnjacima bila gotovo bez prekida, pa se talijanski ljulj uz pravilnu agrotehniku mogao kositi već u travnju, a drugi puta u svibnju. Slično je i s engleskim ljuljem, uz kašnjenje od tjedan do desetak dana. Međutim, porast nakon drugog otkosa izostao je bez obzira na prihranu. Iako se ove vrste trava odlikuju se visokom produktivnošću i kvalitetom, ne podnose sušu, pa su proizvođači krme ostali bez ljetnih otkosa.

Travnjaci zasijani ovim vrstama, ali i oni zasijani smjesama u kojima prevladavaju trave u lošem su stanju, sklop je jako prorijeđen i ovisi prvenstveno o menagementu travnjaka svakog pojedinog poljoprivrednog proizvođača i starosti travnjaka (engleski ljulj trebao bi trajati barem 3-4 godine, a talijanski 1-2 godine). Veći dio travnjaka sada zahtijeva preoravanje.

Lucerišta, međutim zbog dubokog korijena lucerne i u ovim ekstremnim uvjetima izgledaju dobro, daju sigurne i stabilne prinose. U nešto lošijem stanju su lucerišta posijana ovog proljeća, gdje mlade biljke nisu stigle dobro razviti korjenov sustav. Ovisno o starosti lucerišta , s etabliranih lucerišta ove su godine poljoprivrednici do sada pokosili barem tri otkosa, a usjevi sijani ovog proljeća uskoro bi trebali biti pokošeni treći puta.

Naravno, lucerna-«kraljica krmnih kultura» zahtijeva kvalitetna, tla; ne podnosi kisela tla i tla gdje su loši vodo-zračni odnosi. Stoga mnogi poljoprivredni proizvođači na svojim parcelama ne mogu uspješno uzgajati lucernu.

Što sada možemo učiniti? 

Iz godine u godinu svjesni smo promjena vremenskih prilika, manje količine oborina i njihovog lošijeg rasporeda. Višegodišnja iskustva iz Podravine i Prigorja pokazuju da se uzgojem talijanskog ljulja u plodoredu s kukuruzom namijenjenim silaži (uglavnom čitave stabljike, a u pojedinim godinama i zrna) mogu postići zadovoljavajući rezultati u prinosu i kvaliteti hrane.

Upravo sada je optimalno vrijeme za sjetvu talijanskog ljulja, pa svi oni proizvođači koji imaju mogućnost zasijati ga (uzeti treba u obzir stanje tla obzirom na vlagu), mogu to učiniti odmah. Naime, talijanski ljulj odlikuje se vrlo brzim nicanjem i rastom, pa tako u ovim najranijim ljetno-jesenskim rokovima sjetve, u prosječnoj godini možemo iskoristiti kvalitetan otkos visokog prinosa tijekom mjeseca listopada.

Ovisno o vremenskim prilikama, prvi otkos možemo pokositi tijekom travnja, drugi tijekom svibnja i nakon toga pristupiti sjetvi kukuruza.

Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr., 
viši stručni savjetnik za travnjaštvo i krmno bilje

Pripremi za ispis