Kada silirati kukuruz za silažu (cijele stabljike) u Požeško-slavonskoj županiji

Najviša hranjiva vrijednost siliranog kukuruza (cijele biljke) je kad u cijeloj biljci kukuruza ima oko 35% suhe tvari. To je praktično u fazi pune voštane zriobe – dakle praktično kad je zrno na klipu mekano ali ne smije curiti mlijeko. U voštanoj zriobi zrna, kukuruz je i ove godine najpovoljnije silirati, bez obzira na sušu i sušenje lišća pa i cijelih biljaka.

Stoga, Odsjek HZPSS-a Požeško-slavonske županije još uvijek ne preporuča spremati silažu iako su neki stočari već počeli sa spremanjem. Osnovni razlog da se ne sprema silaža je što se kukuruzno zrno nalazi uglavnom u mliječnoj zriobi što nije pravovremeno vrijeme za spremanje silaže.

Za sve dodatne informacije obratite se Odsjeku HZPSS-a Požeško-slavonske županije, Ivan Han, tel.: 034/231-660,  mob: 09/4882-821.

Pripremi za ispis