Dan polja kalcizacije

Na početku pozdrave svima prisutnima i srdačnu dobrodošlicu zaželjeli su:, dr. sc. Ivan Katalinić ravnatelj HZPSS-a, Željko Lenart, dipl ing. agr., pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, Stjepan Markanović, dipl inž., načelnik općine Lipovljani i Željko Mirosavljević, dipl. inž., vlasnik Korina-proizvodnje d.o.o.

Program je vodio na svoj prepoznatljiv način dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo HZPSS-a koji je nakon intervjua s jednim od nazočnih poljoprivrednika riječ dao Ivi Majhen-Vlašiček, višoj stručnoj savjetnici Odsjeka HZPSS-a Bjelovarsko bilogorske županije koja je iscrpno prikazala svrhu i način uzorkovanja tla. Uzorak tla kada se uzme ide u laboratorij na analizu nakon koje slijedi preporuka za gnojidbu o čemu je govorila mr. sc. Branka Komesarović, voditeljica Odjela za gospodarenje tlom u Zavodu za tlo iz Osijeka.

Prof. dr. sc. Ferdi Bašiću iz Zavoda za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta iz Zagreba pripala je čast sveobuhvatno govoriti o kalcizacije.

Kalcizacija je veoma važna mjera za plodnost tla, time ,što bitno utječe na strukturu tla, na transformaciju tvari u tlu. također i na zaštitu čistih i pitkih voda u tlu, koje su naše nacionalno blago. Kalcizacija je danas kao mjera vrlo aktualna, zato što imamo puno prirodno kiselih tala, oborinama se ispire tlo pa time i kalcij, prinosima se također iznosi kalcij a i gnojidba mineralnim gnojivima također pridonosi zakiseljavanju tla.

Kalcizaciju treba izvoditi u vrijeme suhog tla, poslije žetve, a može i na smrznuto tlo. Doza materijala se uvijek određuje na temelju analize tla, a razlikuju se melioracijske i uzdržne doze na strništu koje trebaju biti redovite. Kod izbora materijala treba voditi računa da je jeftin, blizu oranice i dobro usitnjen.Vrlo dobri materijali su sa Mg naročito za povrće, duhan, krumpir. To je mjera koja se apsolutno isplati, a o njoj ovisi kvaliteta hrane, vode, atmosfere, a to je temelj egzistencije svakog čovjeka- istaknuo je prof. Bašić te na kraju dodao da nam je zadaća čuvati tlo.

U nastavku Prof. dr. sc. Milan Mesić iz Zavoda za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta iz Zagreba rekao je da kalcizacijom prinosi mogu porasti od nekoliko posto do nekoliko puta, što je značajno, te sugerirao da bi se na terenu trebali provoditi i egzaktni pokusi, a ne samo demonstracije, prikazi.

Prof. dr. sc. Ivo Žugec s Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka dodao je da je kalcizacija investicija, vrlo značajna i važna te danas aktualna, što potvrđuje i interes nazočnih dvjestotinjak osoba.

Interes o izlaganoj problematici iskazale su pojedine županije i mjesta na način financiranja uzorkovanja tla i analiza do same kalcizacije. O tim pozitivnim, lijepim primjerima kao poticaj drugima govorili su Martin Culek, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik Odsjeka HZPSS-a Osječko-baranjske županije, Tatjana Međimurec, dipl. inž. agr., viša stručna savjetnica Odsjeka HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije, Mara Bogović, dipl. inž. agr., stručna savjetnica Odsjeka HZPSS-a Varaždinske županije i Mihovil Stanišić, dip. inž. agr. pročelnik Ureda za gospodarstvo grada Karlovca.

Vlastita pozitivna iskustva kalcizacije svojih površina iznio je i poljoprivrednik Marko Gračaković iz Stare Subotcke.

Nakon izlaganja o kalcizaciji red je došao da se predstave i materijali za kalcizaciju. Petrokemija Kutina predstavila je Fertdolomit, Kamen Sirač Agrovapno i Agrodol a Kaming Ljubeščica Kalcifert. O materijalima za kalcizaciju govorili su Ivan Gašpar, dipl. inž. agr., Vlatka Stranjik, dipl. inž. agr. i Stjepan Dvorski, dipl. inž., predstavnici tvrtki koje su prepoznale problem i mnogo ulažu u njegovo rješavanje.

Rasipanje svih materijala izvršeno je strojevima Poljoopskrbe-vanjska trgovina i Agro-Grom Samobor te mehanizacijom domaćina. Viđeni su u radu rasipači Amazone i Rauch o kojima su govorili predstavili tvrtki i Ivo Juras, dipl. inž., načelnik za mehanizaciju HZPSS-a.

Odsjek HZPSS-a Sisačko moslavačke županije
Janica Matokanović , dipl. ing. agr., stručni savjetnik

 

Pripremi za ispis