VII. Europska ljetna akademija o ekološkoj poljoprivredi u Lednicama (Češka)

Učesnici iz centralne, istočne i jugoistočne Europe, njih 220 iz 18 zemalja imali su priliku izmijeniti informacije glede ekološke poljoprivrede. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom IFOAM-a EU grupe, gospodina Martina Bursika, ministra za okoliš Češke Republike i gospodina Petra Gandalovica, ministra poljoprivrede Češke Republike.

Osim plenarne sjednice, rad konferencije održan je u tri sekcije:

  • Sekcija A – Novosti u regulaciji No. 2092/91, prerada ekoloških proizvoda direktno kod ekološkog proizvođača,
  • Sekcija B – Ekološka poljoprivreda, priroda i zaštita okoliša,
  • Sekcija C – Ekološka proizvodnja svinja i ribe.


(Fakultet za hortikulturu Mendelovog univerziteta za poljoprivredu i šumarstvo u Lednicama)


(Dvorac obitelji Falkenstein u Lednicama)

Na pelnarnoj sjednici je gospodin Francis Blake, predsjednik IFOAM EU grupe, iznio probleme oko izmjene legislative o ekološkoj poljoprivredi u EU. Vodič za EU ekološku poljoprivredu je osnova ekološke proizvodnje što je u nekim djelovima u suprotnosti s četiri osnovna pravila IFOAM-a. Nije dopuštena proizvodnja GMO proizvoda. Niti jedan proizvod s više od 0.9 % GMO zagađenja ne može se deklarirati kao ekološki.

Gospodin Blake istaknuo je da su lokalno tržište i integracija sa okolišem dva ključna elementa ekološke poljoprivrede, kao i proizvodnja svinja i ribe, ali da je konferencija ujedno i mjesto gdje se ljudi upoznaju, razmjenjuju iskustva, dobiju inspiraciju za nove ideje ali je to i prilika za osvježenje entuzijazma.

Na plenarnoj sjednici su učestvovali ministri, političari, predstavnici vlade, udruženja i istraživačkih Instituta zemlje domaćina ali i susjednih zemalja.

Predstavnici RH dipl. ing. Darina Melekin, savjetnica u Odjelu za ekološku i održivu poljoprivredu u MPŠVG, dipl. ing. Zvonimir Vukov, stučni savjetnik za održivu i ekološku poljoprivredu i mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu HZPSS-a, svojom nazočnošću pomno su pratili rad konferencije. Rad konferencije organiziran je u tri sekcije:

  1. Sekcija A – Novosti u regulaciji No. 2092/91, prerada ekoloških proizvoda direktno kod ekološkog proizvođača (8 referata);
  2. Sekcija B – Ekološka poljoprivreda, priroda i zaštita okoliša (12 referata);
  3. Sekcija C – Ekološka proizvodnja svinja i ribe (5 referata).

mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu
Marija.Sevar@hzpss.hr

Zvonimir Vukov, dipl. inž. agr., stručni savjetnik za održivu i ekološku poljoprivredu
Zvonimir.Vukov@hzpss.hr

Darina Malekin, dipl. inž. agr., stručni suradnik u Odjelu ekološke i održive poljoprivrede, Uprava za održivi razvitak seoskog prostora – Upravna direkcija SAPARD programa MPŠVG
Darina.Malekin@mpš.hr

Pripremi za ispis