Zaštita uzgoja goveda i njihovih proizvoda u «Zlatnoj dolini»

Udruga uzgajatelja simentalskog goveda Požeštine u suradnji s Odsjekom Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Požeško-slavonske županije u Požegi je 26. lipnja 2007. predstavila dva projekta koja se temelje na Strategije rada Udruge za razdoblje od 2005. do 2010. godine.

Radni nazivi projekata koje je Udruga pokrenula i kojima je nositelj su:

  1. «NAŠI PROIZVODI»
  2. MLIJEČNI PUTOVI «ZLATNE DOLINE»

Prije nego pređemo na isticanje osnovnih značajki predstavljanih projekata, iznosimo nekoliko kratkih podataka o Udruzi, a koji su vrlo bitni:

–  Udruga je osnovana 2001. godine sa 10 članova. Danas Udruga broji 82 člana, a prema anketi provedenoj ove godine u travnju u vlasništvu članova Udruge nalazi se 1137 grla muznih krava, 779 ženskih grla (junice bređe, ne bređe i telad),  266 junadi u tovu i muške teladi. U 2006. godini proizvedeno je kod članova 4.650.008 litara mlijeka, a od toga  4,045.225  litara je predano mljekarama. Udruga je članica Hrvatskog saveza uzgajivača simentalskog goveda CroSim-a.

Procijenjena vrijednost kapitala kojemu su članovi Udruge vlasnici (stoka, zemljište, strojevi, objekti i proizvodnja – uzgoj, mlijeko, meso i krma) iznosi novčano oko 160.000.000,00 kuna ili 22 miilijuna eura.   

CILJ projekta «NAŠI PROIZVODI» je identifikacija, promocija i zaštita uzgoja i proizvoda članova udruge koji žive, rade i proizvode na prostoru «Zlatne doline» prema korisnicima (prerađivačima) i potrošačima. Udruga je nositelj znaka kvalitete za uzgoj i proizvode sirovine svojih članova (mlijeko i meso). Drugim riječima zaštiti i označiti porijeklo sirovine (proizvoda obiteljskih gospodarstava), te na taj način stvoriti dio preduvjeta za organizirani gospodarski razvoj i opstanak u seoskoj sredini. S tim u vezi projekt je sukladan danas važećim trendovima u nas i svijetu o potpori ruralnom razvoju. U ovom slučaju skrb oko ruralnog razvoja preuzimaju oni koji ondje žive i stvaraju.

SASTAVNICE PROJEKTA «NAŠI PROIZVODI» su:

  1. SIMENTALAC – TRADICIJA NAŠEG KRAJA-NAŠ ODABIR
  2. MLIJEKO IZ ZLATNE DOLINE
  3. JUNETINA IZ ZLATNE DOLINE

CILJ projekta «MLIJEČNI PUTOVI ZLATNE DOLINE» je promovirati proizvodnju – proizvođače i preradu – prerađivače mlijeka na prostoru Požeštine. Dodatno vrednovati odredišta gdje se mlijeko proizvodi i prerađuje. S tim u vezi stanovnicima područja Požeštine i ostalim zainteresiranim otvoriti mogućnost da se bliže upoznaju sa mlijekom i njegovim putem proizvodnje i prerade, te ima na taj način uliti dodatno povjerenje prema mlijeku kao prirodnom i nezamjenjivom proizvodu, a proizvođače dodatno motivirati kao vrijedne članove zajednice. Ovim nam je projektom bitno započeti stvaranje atmosfere koja će isticati potrebu za postojanjem kulture proizvodnje i korištenja mlijeka i mesa i njihovih prerađevina kao što je to slučaj i sa vinom, tako da planiramo uspostaviti veze sa vinskim cestama «Zlatne doline» kao jedne od vitalnih točaka projekta.

Oba projekta, uz već istaknute zasebne ciljeve, imaju temeljni cilj; osnažiti rad Udruge i njenih članova, motivirati iste, te stvoriti povjerenje između proizvođača mlijeka i mesa, njihovih prerađivača i potrošača na lokalnoj razini. Povećati povjerenje u zajednici. Preuzimanje odgovornosti od strane Udruge.

Snagu i vjeru za provedbu projekata nalazimo u tri bitne pretpostavke koje naš prostor ima, a to su LJUDI i obitelji s prostora Požeštine koji su učlanjeni u Udrugu uzgajatelja simentalskog goveda Požeštine, a koji su nositelji proizvodnje i vlasnici sirovine koja je predmet projekta (uzgoj – mlijeko – meso). ŽIVOTNI PROSTOR  Požeštine i «Zlatne doline» koji nudi zasebne klimatske i hranidbene, a time i prirodne uvjete uzgoja i proizvodnje. ŽIVOTINJE simentalske pasmine prilagođena uvjetima života i gospodarenja na prostoru Požeštine. Time, prihvaćena tehnologija od ljudi i prostora, koja već od ranije ima određenu prepoznatljivost i vrijednost na hrvatskom tržištu. 

Prilikom predstavljanja projekata izneseni su i očekivani rezultati koje u najkraćem možemo sažeti kroz zaštitu domaće sirovine i njene kvalitete, povećan interes za proizvodnjom kvalitetne prirodne sirovine, stvaranje većeg povjerenja u lancu od proizvodnje do prerađivača i potrošača, stvaranje vizualnog identiteta proizvoda članova udruge i prostora «Zlatne doline», označavanje proizvodnih objekata i prostora, usvajanje kriterija proizvodnje kvalitetne sirovine od strane Udruge, te konačno pripremanje za uvjete i način rada i gospodarenja u zajednici s europskim državama.  

Indirektno će od navedenih projekata imati koristi i ostali koji se bave uzgojem i proizvodnjom u govedarstvu, te ukupna zajednica sa naših prostora kroz njegovu promociju.

Konačno zanima nas život u zajednici, organiziranoj zajednici, živo selo i povjerenje među sudionicima života i rada u «Zlatnoj dolini». Upravo je udruga ta koja to ovim putem inicira želeći povezati sve vrijednosti jednog prostora na zdravim temeljima uzgoja i proizvodnje i definiranog vlasništva. Ovim putem pozivamo sve koji mogu i maju interesa za suradnjom i pomoći da nam se priključe i pomognu.

Znakovi koji će biti isticani kao znak kvalitete uzgoja i proizvodnje u Udruzi, a koji su prihvaćeni od Izvršnog odbora Udruge.

2007_06_28_2.jpg

Odsjek HZPSS-a Požeško-slavonske županije,
mr. sc. Miroslav Kovač, rukovoditelj Odsjeka,
predsjednik stručnog odbora Udruge

Pripremi za ispis