Program poticanja proizvodnje šećerne repe, plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća

Osim toga po prvi put poticati će se i plastenička proizvodnja povrća i cvijeća sa 2 kn/m2, s najviše 5000 kn po korisniku, uz minimum 200 m2 površine plastenika. Program predviđa poticaje i za proizvodnju jagoda sa 0,50 kn po sadnici, minimum 5000 sadnica i maksimalnim iznosom od 5000 kn po korisniku. Poticaji za proizvodnju krastavaca sa 0,20 kn/kg – I klasa i 0,15 kn/kg- II klasa , sa najviše 5000 kn po korisniku poticaja.

Zahtjevi za poticajna sredstva korisnici podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije na propisanom obrascu i uz priloge :

Za plasteničku proizvodnju povrća i cvijeća:

 • Kopija Rješenja o upisu u Upisnik polj. gospodarstava
 • Potvrda Hrvatskih voda da su podmirene obveze po osnovi naknade za meliorac. odvodnju
 • Presliku žiro ili drugog računa

Za proizvodnju jagoda:

 • Kopija posjedovnog lista na kojemu se nalazi čestica novog nasada jagoda
 • Potvrda da je površina jagoda upisana u Upisnik polj. gospodarstava
 • Kopija računa dobavljača sadnica jagoda
 • Kopija deklaracije sadnica jagoda
 • Potvrda Hrvatskih voda da su podmirene obveze po osnovi naknade za mel. odvodnju
 • Presliku žiro ili drugog računa

Za proizvodnju krastavaca:

 • Kopija Rješenja o upisu u Upisniku polj. gospodarstava
 • Potvrda hrvatskih voda da su podmirene obveze po osnovi naknade za mel. odvodnju
 • Kopija Ugovora o ugovorenoj proizvodnji
 • Otkupni blok ili skladišnu primku-kopija
 • Presliku žiro ili drugog računa

Uz već ustaljene poticaje za ekološku poljoprivrednu biljnu proizvodnju, poticaje u stočarstvu te poticaje za podizanje novih trajnih nasada Poglavarstvo županije obuhvatilo je ovim hvale vrijednim programima i poticajima i proizvođače povrća i cvijeća.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis