Higijenska pojilica za pčele

Važnost vode za pčele nije neophodno posebno naglašavati, jer jednostavno pčele, kao ni čovjek, ne mogu živjeti bez vode. Pčele koje nemaju dovoljno vode žive kraće, a u ekstremnim uvjetima suše izbacuju ličinke oduzimajući od njih neophodnu vodu. Voda u prirodi kao i nehigijenska pojila mogu biti čest izvor zaraze pčela. Stoga ne treba čekati da pčele nađu vodu u prirodi, već u pčelinjak treba postaviti higijensku pojilicu kako bi voda bila neprestano dostupna pčelama.

Kod pčela se potrebe za vodom povećavaju u proljeće, kada hraniteljice luče hranu za ličinke. Osim za hranidbu pčelama je voda neophodna i za otapanje starog, kristaliziranog meda. U vrijeme ekstremno visokih temperatura pčele koriste vodu za hlađenje košnice i legla na optimalnu temperaturu.

Postoje različite vrste higijenskih pojilica za pčele koje pčelari izrađuju od nehrđajućeg lima ili pak od staklenki prekrivenih tkaninom ili izbušenim poklopcem.

Pravilo je da pčele moraju imati nesmetan pristup vodi, tj. pojilištu a da pri tome ne mogu balegati u vodu ili pojilicu.

Predstavljamo jednu od mogućnosti izradu pojilice od staklenki.

2007_05_20_1.jpg

Za izradu su potrebni: stara automobilska guma, malo betona, čvrsta željezna cijev za stalak, željezo za nosače i velike staklenke. Što se izrade tiče slike govore same za sebe.

Kada se boce napune vodom zatvore se gazom ili krpom (bez poklopca ili zatvarača, o čemu govore neki pčelari), okrenu naopačke i postave u nosače. Napetost površine vode sprječava vodu da iscuri iz boce, a pčelama omogućava nesmetano pristup, te one bez problema piju i/ili sakupljaju vodu. Obzirom da pčele za vrijeme leta na pojilište lete nisko a prilikom uzimanja vode vise, ne balegaju po krpi i pojilici, već izmet pada ispod pojilice te ne postoji opasnost od prijenosa bolesti.

2007_06_21.jpg

Osim navedenog ova pojilica je dobra jer se može premještati prema potrebi i što se pčele lako na nju nauče. Obzirom da je pojilica mobilna može ostati na pčelinjaku tijekom cijele godine, što je od velike važnosti, kako pčele ne bi tražile vodu u prirodi. Pojilicu je potrebno postaviti u proljeće što ranije kako bi već za prve potrebe za vodom koristile pojilicu. Mora se paziti da pojilište ne ostane bez vode jer jednom kad pčele izgube povjerenje u pojilište i pronađu izvore vode u prirodi, teško se vraćaju. Ovakva pojilica je posebno prikladna za vrijeme oprašivanja kultiviranog bilja jer stajaće vode unutar poljoprivrednih površina su često opasne za pčele.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Davor Brečak, dipl. inž. agr., stručni savjetnik
član Pčelarske grupe HZPSS-a

Pripremi za ispis